ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿240,000

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

แสดง 10 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ จาก 39 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 42,990
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TTC206056
นำท่านสู่เมืองเซอร์แมท มืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟ Funicular ที่วิ่งผ่านอุโมงค์เจาะทะลุภูเขาสู่เขาซุนเนกกา นำท่านเดินเท้าไปชม 1 ใน 5 ทะเลสาบที่มีกล่าวได้ว่ามีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดของการชมวิวยอดเขายอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั้นคือ ทะเลสาบไลเซ นำท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟไต่เขาริกิสู่ยอดเขาริกิ

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6327 พ.ค.-02 มิ.ย.
มิ.ย. 6302-08 มิ.ย., 24-30 มิ.ย.
ก.ค. 6301-07 ก.ค., 22-28 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 44,990
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TTC206069
นำท่านชมความงามของเมืองริมทะเลสาบเจนีวา นั่งรถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมตต์ เยือนยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เที่ยวเมืองอินเทอลาเก้น เมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาและทะเลสาบ สนุนสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาทิตลิส พิเศษ!! ทานอาหารบนยอดเขาทิตลิส บริการเมนู ฟองดูว์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6301-07 มิ.ย.
ส.ค. 6325-31 ส.ค.
ก.ย. 6307-13 ก.ย.
ต.ค. 6318-24 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 46,900
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TTC194026
ทัวร์ยุโรป นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง ถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 ชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย น้ำพุเจทโด นาฬิกาดอกไม้ ชมบ่อหมีสีน้ำตาล มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6318-24 มิ.ย.
ก.ค. 6322-28 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 46,999
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195400
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อนุสาวรีย์ผู้พิชิตยอดเขามงบล็อง นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขามงบล็อง (Mont Blanc) และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ปราสาทชิลยอง และนั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6302-08 มิ.ย., 18-24 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 48,900
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195520
นำท่านสู่เมืองเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อตั๋วขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และนำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 นำท่านเดินข้าม" The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6327 พ.ค.-02 มิ.ย.
มิ.ย. 6302-08 มิ.ย., 24-30 มิ.ย.
ก.ค. 6301-07 ก.ค., 22-28 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 49,900
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TTC206081
นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมวิหารคอนสแตนซ์ จากทางด้านนอก โดยวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 615 เพื่อถวายแด่พระแม่มารี ชมหอนาฬิกาเมืองซุก เข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และนำท่านนั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ชมสิงโตหินแกะสลัก ชมสะพานไม้ชาเปล ชมบ่อหมีสีน้ำตาล ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี และถ่ายรูปคู่กับ และปราสาทชิลยอง ชมวิวของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6302-08 มิ.ย.
ก.ค. 6301-07 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 52,900
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195482
เดินทางสู่เมืองมิลาน นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ชอปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ขึ้นสูเขากลาเซียร์ 3000 นำท่านเดินข้าม The Peak Walk by Tissot สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร นำท่านชมภายนอก ปราสาทชิลยอง เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6304-10 มิ.ย., 18-24 มิ.ย., 25 มิ.ย.-01 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 53,900
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TTC206068
นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส ถ่ายภาพเป็นสุดประทับใจกับหอไอเฟล พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (Arc de Triumphe) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส นำท่านชมสิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิส ชมสะพานไม้ชาเปล ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6327 พ.ค.-04 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 53,999
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195011
นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาชมธารน้ำแข็ง พิชิตยอดเขาจุงเฟรา 1 ในยอดเเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ชมเมืองเซอร์แมท เมืองที่ปลอดมลพิษที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พิเศษ!! บริการอาหารกลางวันบนยอดเขาจุงเฟรา ด้วยเมนูชีสฟองดูว์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon) จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6303-09 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 54,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TTC206070
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมิลาน เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาริกิ หนึ่ง นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น ชมสิงโตหินแกะสลัก ออกเดินทางสู่เมืองซุก นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น ชมบ่อหมีสีน้ำตาล นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster Cathedral Square เดินทางสู่เมืองแวร์ซาย นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย อันยิ่งใหญ่ นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6303-10 มิ.ย., 10-17 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เพิ่ม (29 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม