ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿30,000

ทัวร์พม่า

แสดง 10 ทัวร์พม่า จาก 48 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194608
ไหว้พระ 5 วัดดังที่พม่า เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดพระหินอ่อน สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6313-13 ก.พ.(เต็ม), 20-20 ก.พ.(เต็ม), 27-27 ก.พ.(เต็ม)
มี.ค. 6305-05 มี.ค., 12-12 มี.ค., 19-19 มี.ค., 26-26 มี.ค.(เต็ม)
เม.ย. 6302-02 เม.ย., 09-09 เม.ย., 13-13 เม.ย., 16-16 เม.ย., 23-23 เม.ย., 30-30 เม.ย.
พ.ค. 6307-07 พ.ค., 14-14 พ.ค., 21-21 พ.ค., 28-28 พ.ค.
มิ.ย. 6304-04 มิ.ย., 11-11 มิ.ย., 18-18 มิ.ย., 25-25 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC205825
นำท่านเที่ยวฟินย่างกุ้ง 1 วัน ไปเช้า-เย็นกลับ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดเจ้าดอจี วัดงาทัตจี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ พิเศษ!! ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกร จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6304-04 ก.พ., 05-05 ก.พ., 06-06 ก.พ., 11-11 ก.พ., 12-12 ก.พ., 13-13 ก.พ., 14-14 ก.พ., 16-16 ก.พ., 17-17 ก.พ., 18-18 ก.พ., 19-19 ก.พ., 20-20 ก.พ., 24-24 ก.พ., 25-25 ก.พ., 26-26 ก.พ., 27-27 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC205915
เที่ยวพม่า ชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรพระทันใจ เที่ยวครบ จบ ในวันเดียว

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6302-02 มี.ค., 03-03 มี.ค., 04-04 มี.ค., 09-09 มี.ค., 10-10 มี.ค., 11-11 มี.ค., 12-12 มี.ค., 16-16 มี.ค., 17-17 มี.ค., 19-19 มี.ค., 23-23 มี.ค., 24-24 มี.ค., 25-25 มี.ค., 26-26 มี.ค., 30-30 มี.ค., 31-31 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,333
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC205719
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า นำท่านขอพร เทพกระซิบ นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6328-28 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6304-04 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,499
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195070
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6301-01 ก.พ.(เต็ม), 02-02 ก.พ.(เต็ม), 07-07 ก.พ.(เต็ม), 14-14 ก.พ., 15-15 ก.พ.(เต็ม), 16-16 ก.พ., 21-21 ก.พ., 22-22 ก.พ., 23-23 ก.พ., 28-28 ก.พ.
มี.ค. 6306-06 มี.ค., 07-07 มี.ค., 14-14 มี.ค.(เต็ม), 15-15 มี.ค., 21-21 มี.ค., 22-22 มี.ค., 27-27 มี.ค., 28-28 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC205907
นำท่านสู่กรุงย่างกุ้ง สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) หลังจากนั้นนำท่านขอพร ๙ จุดมงคล แห่งพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เสริมความสิริมงคล ๑.หลวงพ่อโต ๒.เทพทันใจ ๓.พระพยุง ๔.พระสุริยัน – จันทรา ๕.พระสิวะลี ๖.พระราหู ๗.โพมินข่อง ๘.พระอุปคุต ๙.พระอุปคุต จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6311-11 ก.พ., 12-12 ก.พ., 18-18 ก.พ., 19-19 ก.พ., 25-25 ก.พ., 26-26 ก.พ.
มี.ค. 6303-03 มี.ค., 04-04 มี.ค., 10-10 มี.ค., 17-17 มี.ค., 18-18 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 5,555
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195391
ท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า นำท่านขอพร เทพกระซิบ เทพทันใจ และนำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6328-28 ม.ค.(เต็ม), 29-29 ม.ค.(เต็ม), 30-30 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6302-02 ก.พ.(เต็ม), 08-08 ก.พ.(เต็ม), 22-22 ก.พ., 29-29 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 5,555
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC205731
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า นำท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเทพทันใจ ขอพร เทพกระซิบ นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6330-30 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6301-01 ก.พ.(เต็ม), 05-05 ก.พ., 06-06 ก.พ., 11-11 ก.พ., 12-12 ก.พ., 13-13 ก.พ., 15-15 ก.พ., 18-18 ก.พ., 19-19 ก.พ., 20-20 ก.พ., 22-22 ก.พ., 25-25 ก.พ., 26-26 ก.พ., 27-27 ก.พ., 29-29 ก.พ.
มี.ค. 6301-01 มี.ค., 03-03 มี.ค., 04-04 มี.ค., 05-05 มี.ค., 07-07 มี.ค., 10-10 มี.ค., 11-11 มี.ค., 12-12 มี.ค., 17-17 มี.ค., 18-18 มี.ค., 19-19 มี.ค., 21-21 มี.ค., 22-22 มี.ค., 24-24 มี.ค., 25-25 มี.ค., 26-26 มี.ค., 28-28 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,555
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195390
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี นำท่านนมัสการ พระโกทัตจี พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง นำท่านขอพร เทพกระซิบ เทพทันใจ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6301-02 ก.พ.(เต็ม), 05-06 ก.พ., 13-14 ก.พ., 19-20 ก.พ., 20-21 ก.พ., 22-23 ก.พ.(เต็ม), 26-27 ก.พ.
มี.ค. 6305-06 มี.ค., 07-08 มี.ค., 11-12 มี.ค., 14-15 มี.ค., 19-20 มี.ค., 21-22 มี.ค., 25-26 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,588
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195461
จากนั้นนำท่านชม เจดีย์สุเหร่ ในเจดีย์องค์นี้มี เทพทันใจ ที่ เปรียบเสมือนต้นแบบของการจัดสร้างเทพทันใจทั่วประเทศพม่า ชม เจดีย์โบตาทาวน์ ให้ท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะ เทพกระซิบ จากนั้นนำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6302-03 ก.พ., 09-10 ก.พ., 16-17 ก.พ., 23-24 ก.พ.
มี.ค. 6301-02 มี.ค., 08-09 มี.ค., 15-16 มี.ค., 22-23 มี.ค., 29-30 มี.ค.
เม.ย. 6305-06 เม.ย., 12-13 เม.ย., 19-20 เม.ย., 26-27 เม.ย.
พ.ค. 6303-04 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์พม่าเพิ่ม (38 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม