ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿30,000

โปรแกรมทัวร์พม่าแนะนำ

ทัวร์พม่า

แสดง 10 ทัวร์พม่า จาก 65 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,988
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC161098
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เดินทางสู่ วัดงาทัตจี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดเจ้าดอจี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6219-19 ก.ย.(เต็ม), 21-21 ก.ย., 25-25 ก.ย.(เต็ม), 26-26 ก.ย.(เต็ม), 28-28 ก.ย.(เต็ม)
ต.ค. 6205-05 ต.ค.(เต็ม), 06-06 ต.ค., 09-09 ต.ค., 10-10 ต.ค., 13-13 ต.ค.(เต็ม), 16-16 ต.ค., 23-23 ต.ค., 26-26 ต.ค.
พ.ย. 6202-02 พ.ย., 07-07 พ.ย., 09-09 พ.ย., 10-10 พ.ย., 13-13 พ.ย., 14-14 พ.ย., 16-16 พ.ย., 17-17 พ.ย., 19-19 พ.ย., 20-20 พ.ย., 21-21 พ.ย., 23-23 พ.ย., 24-24 พ.ย., 26-26 พ.ย., 27-27 พ.ย., 28-28 พ.ย., 30-30 พ.ย.
ธ.ค. 6201-01 ธ.ค., 03-03 ธ.ค., 04-04 ธ.ค., 05-05 ธ.ค., 08-08 ธ.ค., 10-10 ธ.ค., 11-11 ธ.ค., 12-12 ธ.ค., 14-14 ธ.ค., 15-15 ธ.ค., 17-17 ธ.ค., 18-18 ธ.ค., 19-19 ธ.ค., 21-21 ธ.ค., 22-22 ธ.ค., 24-24 ธ.ค., 25-25 ธ.ค., 26-26 ธ.ค., 28-28 ธ.ค., 29-29 ธ.ค., 30-30 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194608
ไหว้พระ 5 วัดดังที่พม่า เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดพระหินอ่อน สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6230-30 ต.ค.(เต็ม), 31-31 ต.ค.
พ.ย. 6202-02 พ.ย., 07-07 พ.ย., 09-09 พ.ย., 14-14 พ.ย., 16-16 พ.ย., 21-21 พ.ย., 23-23 พ.ย., 28-28 พ.ย., 30-30 พ.ย.
ธ.ค. 6207-07 ธ.ค., 12-12 ธ.ค., 14-14 ธ.ค., 19-19 ธ.ค., 21-21 ธ.ค., 26-26 ธ.ค., 28-28 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,499
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194175
พาท่านชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนเจ๊าทัตจี พระพุทธรูปหงาทัตจี พระหินอ่อน ช้อปปิิ้งตลาดสก๊อต

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6218-18 ก.ย.(เต็ม), 19-19 ก.ย.(เต็ม), 25-25 ก.ย., 26-26 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,899
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194103
นำท่านไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ขอพรวัดบารมี วัดพระหินอ่อน ชมช้างเผือก เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6204-04 ต.ค., 11-11 ต.ค., 12-12 ต.ค., 14-14 ต.ค., 23-23 ต.ค., 25-25 ต.ค., 26-26 ต.ค., 27-27 ต.ค.
พ.ย. 6201-01 พ.ย., 02-02 พ.ย., 03-03 พ.ย., 05-05 พ.ย., 08-08 พ.ย., 10-10 พ.ย., 15-15 พ.ย., 16-16 พ.ย., 17-17 พ.ย., 22-22 พ.ย., 23-23 พ.ย., 29-29 พ.ย., 30-30 พ.ย.
ธ.ค. 6201-01 ธ.ค., 05-05 ธ.ค., 07-07 ธ.ค., 10-10 ธ.ค., 13-13 ธ.ค., 14-14 ธ.ค., 15-15 ธ.ค., 20-20 ธ.ค., 21-21 ธ.ค., 22-22 ธ.ค., 28-28 ธ.ค., 29-29 ธ.ค., 30-30 ธ.ค., 31-31 ธ.ค.
ม.ค. 6311-11 ม.ค., 17-17 ม.ค., 18-18 ม.ค., 19-19 ม.ค., 24-24 ม.ค., 25-25 ม.ค., 26-26 ม.ค., 31-31 ม.ค.
ก.พ. 6301-01 ก.พ., 02-02 ก.พ., 07-07 ก.พ., 14-14 ก.พ., 15-15 ก.พ., 16-16 ก.พ., 21-21 ก.พ., 22-22 ก.พ., 23-23 ก.พ., 28-28 ก.พ.
มี.ค. 6306-06 มี.ค., 07-07 มี.ค., 13-13 มี.ค., 14-14 มี.ค., 15-15 มี.ค., 20-20 มี.ค., 21-21 มี.ค., 22-22 มี.ค., 27-27 มี.ค., 28-28 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,899
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194459
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6204-04 ต.ค., 11-11 ต.ค., 12-12 ต.ค., 14-14 ต.ค., 23-23 ต.ค., 25-25 ต.ค., 26-26 ต.ค., 27-27 ต.ค.
พ.ย. 6201-01 พ.ย., 02-02 พ.ย., 03-03 พ.ย., 08-08 พ.ย., 15-15 พ.ย., 16-16 พ.ย., 17-17 พ.ย., 22-22 พ.ย., 23-23 พ.ย., 29-29 พ.ย., 30-30 พ.ย.
ธ.ค. 6201-01 ธ.ค., 05-05 ธ.ค., 07-07 ธ.ค., 10-10 ธ.ค., 13-13 ธ.ค., 14-14 ธ.ค., 15-15 ธ.ค., 20-20 ธ.ค., 21-21 ธ.ค., 22-22 ธ.ค., 28-28 ธ.ค., 30-30 ธ.ค., 31-31 ธ.ค.
ม.ค. 6311-11 ม.ค., 17-17 ม.ค., 18-18 ม.ค., 19-19 ม.ค., 24-24 ม.ค., 25-25 ม.ค., 26-26 ม.ค., 31-31 ม.ค.
ก.พ. 6301-01 ก.พ., 02-02 ก.พ., 07-07 ก.พ., 14-14 ก.พ., 15-15 ก.พ., 16-16 ก.พ., 21-21 ก.พ., 22-22 ก.พ., 23-23 ก.พ., 28-28 ก.พ.
มี.ค. 6306-06 มี.ค., 07-07 มี.ค., 13-13 มี.ค., 14-14 มี.ค., 15-15 มี.ค., 20-20 มี.ค., 20-20 มี.ค., 21-21 มี.ค., 27-27 มี.ค., 28-28 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193178
นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ” เดินทางสู่ ตลาดสก๊อต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6219-19 ก.ย.(เต็ม), 26-26 ก.ย.(เต็ม)
ต.ค. 6203-03 ต.ค., 10-10 ต.ค., 17-17 ต.ค.(เต็ม), 24-24 ต.ค., 31-31 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,499
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160862
เดินทางสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน หลวงพ่อหงาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6226-26 ก.ย.
ต.ค. 6203-03 ต.ค., 24-24 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 5,997
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194479
พาท่านไหว้พระดัง 9 วัด พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว วัดพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาวิชยะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ วัดบารมี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน พระงาทัตจี และพระเจดีย์กาบาเอ สุดพิเศษ!! ชาบู บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6204-05 ต.ค., 05-06 ต.ค., 13-14 ต.ค., 18-19 ต.ค., 19-20 ต.ค., 25-26 ต.ค., 26-27 ต.ค.
พ.ย. 6201-02 พ.ย., 02-03 พ.ย., 08-09 พ.ย., 09-10 พ.ย., 15-16 พ.ย., 16-17 พ.ย., 22-23 พ.ย., 23-24 พ.ย., 29-30 พ.ย., 30 พ.ย.-01 ธ.ค.
ธ.ค. 6206-07 ธ.ค., 07-08 ธ.ค., 13-14 ธ.ค., 14-15 ธ.ค., 20-21 ธ.ค., 21-22 ธ.ค., 28-29 ธ.ค., 29-30 ธ.ค., 30-31 ธ.ค., 31 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,299
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194176
พาท่านไหว้พระ ทำบุญ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างบุญ เสริมบารมี สมหวังดังปรารถนา โดยนำท่านไปขอพรจากเทพทันใจ ต่อด้วยไหว้พระวัดเอ็งดอยา เจดีย์กาบาเอ วัดบารมี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์กลางน้ำสิเรียม และพระพุทธรูปหงาทัตจี

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6222-23 ก.ย., 23-24 ก.ย.(เต็ม)
ต.ค. 6214-15 ต.ค., 20-21 ต.ค.(เต็ม), 21-22 ต.ค., 27-28 ต.ค.(เต็ม), 28-29 ต.ค.(เต็ม)
พ.ย. 6203-04 พ.ย., 04-05 พ.ย., 10-11 พ.ย., 11-12 พ.ย., 17-18 พ.ย.(เต็ม), 18-19 พ.ย., 24-25 พ.ย., 25-26 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,555
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC171677
นำท่านขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว สักการะ พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) เดินทางสู่ วัดงาทัตจี นมัสการ มหาวิชยเจดีย์ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเทพทันใจ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เดินทางสู่ วัดบารมี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ชม วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6221-22 ก.ย.(เต็ม), 25-26 ก.ย., 28-29 ก.ย.
ต.ค. 6205-06 ต.ค., 06-07 ต.ค., 09-10 ต.ค., 12-13 ต.ค., 13-14 ต.ค., 17-18 ต.ค., 19-20 ต.ค., 20-21 ต.ค., 28-29 ต.ค.
พ.ย. 6202-03 พ.ย., 05-06 พ.ย., 06-07 พ.ย., 09-10 พ.ย., 13-14 พ.ย., 16-17 พ.ย., 18-19 พ.ย., 20-21 พ.ย., 23-24 พ.ย., 25-26 พ.ย., 28-29 พ.ย., 29-30 พ.ย.
ธ.ค. 6205-06 ธ.ค., 08-09 ธ.ค., 13-14 ธ.ค., 14-15 ธ.ค., 18-19 ธ.ค., 21-22 ธ.ค., 25-26 ธ.ค., 28-29 ธ.ค., 29-30 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์พม่าเพิ่ม (55 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม