• ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ไหว้พระมหาบูชาสถานอันยิ่งใหญ่
  • ทัวร์พม่า พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • เที่ยวพม่า 1 วัน แก้ปีชง
  • ทัวร์พม่า พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระราชวังบุเรงนอง

ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿10,000 ฿20,000

โปรแกรมทัวร์พม่าแนะนำ

ทัวร์พม่า

แสดง 10 ทัวร์พม่า จาก 45 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193178
นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ” เดินทางสู่ ตลาดสก๊อต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6230-30 พ.ค.
มิ.ย. 6206-06 มิ.ย., 13-13 มิ.ย., 20-20 มิ.ย., 27-27 มิ.ย.
ก.ค. 6204-04 ก.ค., 11-11 ก.ค., 25-25 ก.ค.
ส.ค. 6201-01 ส.ค., 08-08 ส.ค., 15-15 ส.ค., 22-22 ส.ค., 29-29 ส.ค.
ก.ย. 6205-05 ก.ย., 12-12 ก.ย., 19-19 ก.ย., 26-26 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,499
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160862
เดินทางสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน หลวงพ่อหงาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6230-30 พ.ค.
มิ.ย. 6206-06 มิ.ย., 20-20 มิ.ย.
ก.ค. 6225-25 ก.ค.
ส.ค. 6215-15 ส.ค., 29-29 ส.ค.
ก.ย. 6205-05 ก.ย., 26-26 ก.ย.
ต.ค. 6203-03 ต.ค., 24-24 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193309
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เดินทางสู่ วัดงาทัตจี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดเจ้าดอจี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6225-25 พ.ค.
มิ.ย. 6202-02 มิ.ย., 07-07 มิ.ย., 08-08 มิ.ย., 13-13 มิ.ย., 15-15 มิ.ย., 16-16 มิ.ย., 19-19 มิ.ย., 22-22 มิ.ย., 23-23 มิ.ย., 29-29 มิ.ย., 30-30 มิ.ย.
ก.ค. 6205-05 ก.ค., 06-06 ก.ค., 07-07 ก.ค., 11-11 ก.ค., 12-12 ก.ค., 13-13 ก.ค., 20-20 ก.ค., 21-21 ก.ค., 26-26 ก.ค., 27-27 ก.ค., 28-28 ก.ค.
ส.ค. 6202-02 ส.ค., 03-03 ส.ค., 04-04 ส.ค., 09-09 ส.ค., 17-17 ส.ค., 18-18 ส.ค., 23-23 ส.ค., 24-24 ส.ค., 25-25 ส.ค., 30-30 ส.ค., 31-31 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,997
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160469
นำทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว วัดพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาวิชยะ พระงาทัตจี นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน พระเจดีย์กาบาเอ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6224-25 พ.ค.
มิ.ย. 6201-02 มิ.ย., 07-08 มิ.ย., 08-09 มิ.ย., 14-15 มิ.ย., 15-16 มิ.ย., 21-22 มิ.ย., 22-23 มิ.ย., 28-29 มิ.ย., 29-30 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,999
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC161178
นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า อะมาดอว์เมี๊ยะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6211-12 มิ.ย.
ก.ย. 6217-18 ก.ย.
ต.ค. 6208-09 ต.ค., 22-23 ต.ค., 29-30 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,555
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193370
นำท่านขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว สักการะ พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เดินทางสู่ วัดงาทัตจี นมัสการ มหาวิชยเจดีย์ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เดินทางสู่ วัดบารมี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ชม วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6225-26 พ.ค., 31 พ.ค.-01 มิ.ย.
มิ.ย. 6201-02 มิ.ย.(เต็ม), 08-09 มิ.ย., 15-16 มิ.ย., 22-23 มิ.ย., 29-30 มิ.ย.
ก.ค. 6205-06 ก.ค., 06-07 ก.ค., 07-08 ก.ค., 13-14 ก.ค., 14-15 ก.ค., 16-17 ก.ค., 20-21 ก.ค., 28-29 ก.ค.
ส.ค. 6202-03 ส.ค., 03-04 ส.ค., 09-10 ส.ค., 17-18 ส.ค., 23-24 ส.ค., 24-25 ส.ค., 25-26 ส.ค., 30-31 ส.ค., 31 ส.ค.-01 ก.ย.
ก.ย. 6205-06 ก.ย., 07-08 ก.ย., 11-12 ก.ย., 12-13 ก.ย., 14-15 ก.ย., 18-19 ก.ย., 19-20 ก.ย., 21-22 ก.ย., 25-26 ก.ย., 28-29 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,900
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193372
ไหว้พระ เสริมริมงคล กับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Summit Parkview Hotel จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6201-02 มิ.ย., 02-03 มิ.ย., 08-09 มิ.ย., 09-10 มิ.ย., 15-16 มิ.ย., 16-17 มิ.ย., 22-23 มิ.ย., 23-24 มิ.ย., 29-30 มิ.ย., 30 มิ.ย.-01 ก.ค.
ก.ค. 6206-07 ก.ค., 07-08 ก.ค., 13-14 ก.ค., 14-15 ก.ค., 20-21 ก.ค., 21-22 ก.ค., 27-28 ก.ค., 28-29 ก.ค.
ส.ค. 6203-04 ส.ค., 04-05 ส.ค., 10-11 ส.ค., 11-12 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,900
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193398
นำท่านสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) เดินทางสู่ วัดงาทัตจี นมัสการ มหาวิชยเจดีย์ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ยะ” เดินทางสู่ วัดบารมี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด“สก๊อตมาร์เก็ต” จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6224-25 พ.ค., 31 พ.ค.-01 มิ.ย.
มิ.ย. 6201-02 มิ.ย., 08-09 มิ.ย., 15-16 มิ.ย., 22-23 มิ.ย., 29-30 มิ.ย.
ก.ค. 6205-06 ก.ค., 06-07 ก.ค., 12-13 ก.ค., 13-14 ก.ค., 19-20 ก.ค., 20-21 ก.ค., 26-27 ก.ค.
ส.ค. 6203-04 ส.ค., 11-12 ส.ค., 16-17 ส.ค., 17-18 ส.ค., 23-24 ส.ค., 24-25 ส.ค., 30-31 ส.ค., 31 ส.ค.-01 ก.ย.
ก.ย. 6206-07 ก.ย., 07-08 ก.ย., 13-14 ก.ย., 14-15 ก.ย., 20-21 ก.ย., 21-22 ก.ย., 27-28 ก.ย., 28-29 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,997
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193405
ทัวร์พม่า นำทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว วัดพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาวิชยะ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ไหว้ พระงาทัตจี สักการะ พระเจดีย์กาบาเอ ช้อปปิ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6224-26 พ.ค., 31 พ.ค.-02 มิ.ย.
มิ.ย. 6207-09 มิ.ย., 14-16 มิ.ย., 21-23 มิ.ย., 28-30 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,999
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193210
นำทุกท่านไหว้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ไหว้วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาวิชยะ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่วัดพระบารมี ไหว้พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน ไหว้พระวัดงาทัตจี สักการะเจดีย์กาบาเอ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6212-13 มิ.ย., 22-23 มิ.ย., 26-27 มิ.ย.
ก.ค. 6210-11 ก.ค., 20-21 ก.ค., 24-25 ก.ค.
ส.ค. 6207-08 ส.ค., 17-18 ส.ค., 21-22 ส.ค.
ก.ย. 6204-05 ก.ย., 18-19 ก.ย., 28-29 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์พม่าเพิ่ม (35 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม