ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿30,000

โปรแกรมทัวร์พม่าแนะนำ

ทัวร์พม่า

แสดง 10 ทัวร์พม่า จาก 66 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194608
ไหว้พระ 5 วัดดังที่พม่า เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดพระหินอ่อน สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-21 พ.ย.(เต็ม), 28-28 พ.ย.
ธ.ค. 6201-01 ธ.ค., 02-02 ธ.ค., 05-05 ธ.ค., 08-08 ธ.ค., 09-09 ธ.ค., 12-12 ธ.ค., 15-15 ธ.ค., 16-16 ธ.ค., 19-19 ธ.ค., 22-22 ธ.ค., 23-23 ธ.ค., 26-26 ธ.ค., 29-29 ธ.ค.
ม.ค. 6302-02 ม.ค., 23-23 ม.ค.
ก.พ. 6313-13 ก.พ., 20-20 ก.พ., 27-27 ก.พ.
มี.ค. 6305-05 มี.ค., 12-12 มี.ค., 19-19 มี.ค., 26-26 มี.ค.
เม.ย. 6302-02 เม.ย., 09-09 เม.ย., 13-13 เม.ย., 16-16 เม.ย., 23-23 เม.ย., 30-30 เม.ย.
พ.ค. 6307-07 พ.ค., 14-14 พ.ค., 21-21 พ.ค., 28-28 พ.ค.
มิ.ย. 6304-04 มิ.ย., 11-11 มิ.ย., 18-18 มิ.ย., 25-25 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195070
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6222-22 พ.ย.(เต็ม), 23-23 พ.ย.(เต็ม), 29-29 พ.ย.(เต็ม), 30-30 พ.ย.(เต็ม)
ธ.ค. 6201-01 ธ.ค., 05-05 ธ.ค., 11-11 ธ.ค.(เต็ม), 13-13 ธ.ค., 13-13 ธ.ค., 14-14 ธ.ค., 15-15 ธ.ค., 18-18 ธ.ค.(เต็ม), 19-19 ธ.ค.(เต็ม), 20-20 ธ.ค., 21-21 ธ.ค., 22-22 ธ.ค., 25-25 ธ.ค.(เต็ม), 26-26 ธ.ค.(เต็ม)
ม.ค. 6301-01 ม.ค., 11-11 ม.ค., 17-17 ม.ค., 18-18 ม.ค., 19-19 ม.ค., 24-24 ม.ค., 25-25 ม.ค., 26-26 ม.ค., 31-31 ม.ค.
ก.พ. 6301-01 ก.พ., 07-07 ก.พ., 14-14 ก.พ., 21-21 ก.พ., 28-28 ก.พ.
มี.ค. 6306-06 มี.ค., 13-13 มี.ค., 20-20 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,299
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194851
วันเดียว ก็เที่ยวได้ นำท่านชมพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ชมพระหินอ่อน วัดเจ้าดอจี เป็นพระที่สลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวทั้งองค์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-21 พ.ย.(เต็ม), 26-26 พ.ย.(เต็ม), 27-27 พ.ย.(เต็ม), 28-28 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,333
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC161098
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เดินทางสู่ วัดงาทัตจี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดเจ้าดอจี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-21 พ.ย.(เต็ม), 23-23 พ.ย.(เต็ม), 24-24 พ.ย.(เต็ม), 26-26 พ.ย.(เต็ม), 27-27 พ.ย.(เต็ม), 28-28 พ.ย.(เต็ม), 30-30 พ.ย.(เต็ม)
ธ.ค. 6201-01 ธ.ค., 03-03 ธ.ค., 04-04 ธ.ค., 05-05 ธ.ค., 08-08 ธ.ค., 10-10 ธ.ค., 11-11 ธ.ค., 12-12 ธ.ค., 14-14 ธ.ค., 15-15 ธ.ค., 17-17 ธ.ค., 18-18 ธ.ค., 19-19 ธ.ค., 21-21 ธ.ค., 22-22 ธ.ค., 24-24 ธ.ค., 26-26 ธ.ค., 28-28 ธ.ค., 29-29 ธ.ค., 30-30 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195069
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6201-01 ธ.ค., 05-05 ธ.ค., 14-14 ธ.ค., 15-15 ธ.ค., 21-21 ธ.ค., 22-22 ธ.ค.
ม.ค. 6311-11 ม.ค., 18-18 ม.ค., 19-19 ม.ค., 25-25 ม.ค., 26-26 ม.ค.
ก.พ. 6301-01 ก.พ., 02-02 ก.พ., 15-15 ก.พ., 16-16 ก.พ., 22-22 ก.พ., 23-23 ก.พ.
มี.ค. 6307-07 มี.ค., 14-14 มี.ค., 15-15 มี.ค., 21-21 มี.ค., 22-22 มี.ค., 27-27 มี.ค., 28-28 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,990
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195391
ท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า นำท่านขอพร เทพกระซิบ เทพทันใจ และนำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6208-08 ธ.ค., 10-10 ธ.ค., 11-11 ธ.ค., 17-17 ธ.ค., 18-18 ธ.ค., 19-19 ธ.ค., 25-25 ธ.ค., 28-28 ธ.ค., 29-29 ธ.ค.
ม.ค. 6308-08 ม.ค., 09-09 ม.ค., 11-11 ม.ค., 12-12 ม.ค., 14-14 ม.ค., 15-15 ม.ค., 16-16 ม.ค., 18-18 ม.ค., 21-21 ม.ค., 22-22 ม.ค., 23-23 ม.ค., 25-25 ม.ค., 28-28 ม.ค., 29-29 ม.ค., 30-30 ม.ค.
ก.พ. 6302-02 ก.พ., 04-04 ก.พ., 05-05 ก.พ., 06-06 ก.พ., 08-08 ก.พ., 11-11 ก.พ., 12-12 ก.พ., 13-13 ก.พ., 15-15 ก.พ., 18-18 ก.พ., 19-19 ก.พ., 20-20 ก.พ., 22-22 ก.พ., 25-25 ก.พ., 26-26 ก.พ., 27-27 ก.พ., 29-29 ก.พ.
มี.ค. 6301-01 มี.ค., 03-03 มี.ค., 04-04 มี.ค., 05-05 มี.ค., 07-07 มี.ค., 10-10 มี.ค., 11-11 มี.ค., 12-12 มี.ค., 17-17 มี.ค., 18-18 มี.ค., 19-19 มี.ค., 21-21 มี.ค., 24-24 มี.ค., 25-25 มี.ค., 26-26 มี.ค., 28-28 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194459
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6207-07 ธ.ค., 10-10 ธ.ค., 21-21 ธ.ค., 22-22 ธ.ค., 28-28 ธ.ค., 29-29 ธ.ค., 30-30 ธ.ค., 31-31 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 5,990
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194849
นำท่านขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ชมพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว วัดงาทัตจี สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ) เทพกระซิบ วัดบารมี พระเกษาธาตุมีชีวิต

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6226-27 พ.ย.(เต็ม)
ธ.ค. 6212-13 ธ.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,299
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194176
พาท่านไหว้พระ ทำบุญ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างบุญ เสริมบารมี สมหวังดังปรารถนา โดยนำท่านไปขอพรจากเทพทันใจ ต่อด้วยไหว้พระวัดเอ็งดอยา เจดีย์กาบาเอ วัดบารมี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์กลางน้ำสิเรียม และพระพุทธรูปหงาทัตจี

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6224-25 พ.ย.(เต็ม), 25-26 พ.ย.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,490
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195079
นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ชมเจดีย์โกทัตจี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ถือว่าใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในย่างกุ้ง สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) นำท่านขอพเทพทันใจและเทพกระซิบ และนำท่านชมร้านหยกพม่า ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเครื่องประดับหยกพม่าแท้น้ำงามๆ จากเหมืองธรรมชาติ

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6223-24 พ.ย.(เต็ม), 26-27 พ.ย.(เต็ม), 27-28 พ.ย.(เต็ม), 28-29 พ.ย.(เต็ม), 30 พ.ย.-01 ธ.ค.(เต็ม)
ธ.ค. 6203-04 ธ.ค.(เต็ม), 04-05 ธ.ค.(เต็ม), 10-11 ธ.ค.(เต็ม), 11-12 ธ.ค.(เต็ม), 12-13 ธ.ค.(เต็ม), 14-15 ธ.ค.(เต็ม), 17-18 ธ.ค., 18-19 ธ.ค.(เต็ม), 21-22 ธ.ค.(เต็ม), 24-25 ธ.ค.(เต็ม), 25-26 ธ.ค.(เต็ม), 31 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์พม่าเพิ่ม (56 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม