ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿60,000

ทัวร์อินเดีย

แสดง 10 ทัวร์อินเดีย จาก 25 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
อินเดีย
รหัสทัวร์ : TTC195132
นำท่านชม เมืองชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ ชมภายนอก ฮาวา มาฮาล แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม เดินทางสู่ ป้อมอาเมร์ หรือ ป้อมแอมเบอร์ ชมซิตี้ พาเลส เดินทางเข้าสู่ วัดพระพิฆเนศ ถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง เข้าชม อักราฟอร์ด ชม บ่อน้ำจันเบารี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6222-25 พ.ย.(เต็ม), 29 พ.ย.-02 ธ.ค.(เต็ม)
ธ.ค. 6204-07 ธ.ค.(เต็ม), 13-16 ธ.ค., 20-23 ธ.ค., 27-30 ธ.ค., 29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563
ม.ค. 6310-13 ม.ค., 17-20 ม.ค., 24-27 ม.ค., 31 ม.ค.-03 ก.พ.
ก.พ. 6307-10 ก.พ., 14-17 ก.พ., 21-24 ก.พ., 28 ก.พ.-02 มี.ค.
มี.ค. 6306-09 มี.ค., 20-23 มี.ค., 25-28 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,990
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
อินเดีย
รหัสทัวร์ : TTC195130
นำท่านนั่งรถขึ้นรถจี๊ปขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท ชมพระราชวังหลวง ชมภายนอกของ ฮาวา มาฮาล หรือ พระราชวังสายลม เดินทางเข้าสู่วัดพระพิฆเนศ เข้าชมอักราฟอร์ด ชมบริวเณ Diwan i Am หรือ ท้องพระโรง เข้าชมทัชมาฮาล ถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง เข้าชมกุตุบมีนาร์ สู่ ตลาดจันปาท จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-25 พ.ย., 28 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6205-09 ธ.ค.(เต็ม)
ม.ค. 6309-13 ม.ค., 14-18 ม.ค., 16-20 ม.ค., 21-25 ม.ค., 23-27 ม.ค., 28 ม.ค.-01 ก.พ., 30 ม.ค.-03 ก.พ.
ก.พ. 6304-08 ก.พ., 06-10 ก.พ., 11-15 ก.พ., 13-17 ก.พ., 18-22 ก.พ., 20-24 ก.พ., 25-29 ก.พ., 27 ก.พ.-02 มี.ค.
มี.ค. 6303-07 มี.ค., 05-09 มี.ค., 10-14 มี.ค., 12-16 มี.ค., 17-21 มี.ค., 19-23 มี.ค., 24-28 มี.ค., 26-30 มี.ค., 31 มี.ค.-04 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 17,900
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
อินเดีย
รหัสทัวร์ : TTC193537
ชม พระราชวังสายลม ถ่ายภาพกับ ป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง ผ่านชม พระราชวังกลางน้ำ พระราชวังหลวง เดินทางสู่ ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท ชมโบราณสถานอันเก่าแก่ แชนด์ เบารี สักการะองค์พระพิฆเนศ ณ วัดพระพิฆเนศ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6222-25 พ.ย.(เต็ม)
ธ.ค. 6204-07 ธ.ค., 06-09 ธ.ค., 08-11 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 15-18 ธ.ค., 20-23 ธ.ค., 25-28 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 18,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
อินเดีย
รหัสทัวร์ : TTC160255
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน พระมหาเจดีย์พุทธคยา ธรรมเมกขสถูป ล่องแม่น้ำคงคา ชมพิธี "คงคาอารตี" เที่ยวเขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์ พักหรูโรงแรมระดับ 4 ดาว ทัวร์อิ่มบุญ สุขใจ ได้ในราคาเบา รีบจองด่วนก่อนเต็ม

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6206-09 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 20-23 ธ.ค., 27-30 ธ.ค.
ม.ค. 6303-06 ม.ค., 10-13 ม.ค., 17-20 ม.ค., 24-27 ม.ค., 31 ม.ค.-03 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 18,990
ระยะเวลา
5 วัน 2 คืน
ประเทศ
จีน
รหัสทัวร์ : TTC194939
ท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์ (Jaipur) จากนั้นนำท่านชม พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส (City Palace) ชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรือ “พระราชวังแห่งสายลม” (Palace of the Winds) ต่อด้วยอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดจันปาท (Janpath Market) ตลาดชื่อดังกลางกรุงนิวเดลีตลาดยอดฮิตอายุกว่า 80 ปี และพิเศษสุด!! นั่งช้างขึ้นพระราชวังแอมเบอร์ ชมห้อง Blue palace จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6227-31 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 19,999
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
ประเทศ
อินเดีย
รหัสทัวร์ : TTC194834
นำท่านนมัสการ สถูปพุทธคยา ต้นศรีมหาโพธิ์ ชม สัตตมหาสถาน พระมหาโพธิ์เจดีย์ ชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกอายุกว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจ้าอโศกที่ทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แล้วชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี ชมเมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี เที่ยวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดและงดงามที่สุดของอินเดีย ชมสังเวชนีย เมืองกุสินารา นมัสการอนุสรณ์สถานที่สำคัญคือ มหาปรินิพพานสถูป นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่มกุฎพันธเจดีย์ แล้วนำนั่งสมาธิที่วิหารพระรูปพระพุทธไสยาสน์ มีจารึกกำหนดอายุเก่าแก่กว่า ๑,๔๐๐ ปี ชม สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน ล่องเรือแม่น้ำคงคา นมัสการสถูปเจาคันธี ธรรมเมขสถูป ชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6224-29 พ.ย.(เต็ม)
ธ.ค. 6201-06 ธ.ค., 08-13 ธ.ค.
ม.ค. 6305-10 ม.ค., 12-17 ม.ค., 19-24 ม.ค., 26-31 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 21,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
อินเดีย
รหัสทัวร์ : TTC193504
ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู ฮาวามาฮาลมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6222-26 พ.ย.(เต็ม), 29 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธ.ค. 6206-10 ธ.ค., 07-11 ธ.ค., 13-17 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 22,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
อินเดีย
รหัสทัวร์ : TTC193625
บินตรงสู่ นิวเดลี ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นั่งรถจิ๊บขึ้นไปชมพระราชวัง Amber Fort ชมเมืองชัยปุระ หรือ นครสีชมพู ชมอัครฟอร์ท แซนด์เบารี วัดพระพิฆเนศ ชม พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ พระราชวังหลวง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-25 พ.ย., 21-25 พ.ย.
ธ.ค. 6205-09 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563(เต็ม)
ม.ค. 6302-06 ม.ค.(เต็ม), 24-28 ม.ค.
ก.พ. 6314-18 ก.พ., 21-25 ก.พ.
มี.ค. 6305-09 มี.ค., 19-23 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 22,990
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
อินเดีย
รหัสทัวร์ : TTC194955
นำท่านเที่ยวเมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์ (Jaipur) เมืองหลักของรัฐราชสถาน ชม พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส ชม ฮาวามาฮาล หรือ “พระราชวังแห่งสายลม” ชม ป้อมปราการแอมเบอร์หรือแอมเบอร์ฟอร์ท นั่งรถจิ๊บขึ้นชมพระราชวัง ผ่านชม จาล มาฮาล (Jal Mahal) พระราชวังกลางน้ำ แวะวัดพระพิฆเนศ สถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคล เที่ยวชม บ่อน้ำจันเบารี บ่อน้ำที่ลึกและใหญ่ที่สุดในอินเดีย ชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ และช้อปปิ้งของที่ระลึกจากอินเดียที่ตลาดจันปาท

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6204-09 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 23,900
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195058
พาท่าน สุดฟิน ปลื้มปริ่ม อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน เริ่มจากนำท่านเดินทางสู่ วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย ชมมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และกราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู่ และนำทุกท่านเดินทางสู่ สวนลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ นำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาถ นำท่านสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน สายบุญไม่ควรพลาด จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6204-09 ธ.ค., 27 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563(เต็ม)
ม.ค. 6301-06 ม.ค., 17-22 ม.ค., 24-29 ม.ค., 31 ม.ค.-05 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์อินเดียเพิ่ม (15 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม