• ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6วัน 4 คืน
  • ท่องเที่ยวไต้หวัน สัมผัสมนต์สเน่ห์แห่งเอเชีย

ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿10,000 ฿20,000

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันแนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน

แสดง 10 ทัวร์ไต้หวัน จาก 14 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193121
ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6216-19 ส.ค., 30 ส.ค.-02 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193522
เดินทางสู่ไถจง เยือนบ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ แวะร้านใบชา ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ไทเป แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ชมศูนย์ GERMANIUM ปะการังแดง ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีเหมินติง ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6226-30 ก.ค.(เต็ม)
ส.ค. 6210-14 ส.ค., 16-20 ส.ค., 30 ส.ค.-03 ก.ย.
ก.ย. 6205-09 ก.ย., 06-10 ก.ย., 13-17 ก.ย., 21-25 ก.ย., 22-26 ก.ย., 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค.
ต.ค. 6204-08 ต.ค., 06-10 ต.ค., 11-15 ต.ค., 18-22 ต.ค., 20-24 ต.ค., 25-29 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,888
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193194
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมู่บ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน ให้คุณจองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6224-27 ก.ค.
ส.ค. 6202-05 ส.ค., 09-12 ส.ค., 11-14 ส.ค., 16-19 ส.ค., 30 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 6204-07 ก.ย., 18-21 ก.ย.
ต.ค. 6202-05 ต.ค., 06-09 ต.ค., 13-16 ต.ค., 16-19 ต.ค., 18-21 ต.ค., 20-23 ต.ค., 23-26 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193119
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน ชมซากุระที่อุทยานอาลีซาล จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6226-29 ก.ค.
ส.ค. 6209-12 ส.ค., 23-26 ส.ค.
ก.ย. 6206-09 ก.ย., 27-30 ก.ย.
ต.ค. 6204-07 ต.ค., 25-28 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193523
เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี แวะร้านใบชา ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6226-30 ก.ค.(เต็ม)
ส.ค. 6202-06 ส.ค., 10-14 ส.ค., 16-20 ส.ค., 30 ส.ค.-03 ก.ย.
ก.ย. 6205-09 ก.ย., 06-10 ก.ย., 13-17 ก.ย., 21-25 ก.ย., 22-26 ก.ย., 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค.
ต.ค. 6206-10 ต.ค., 11-15 ต.ค., 18-22 ต.ค.(เต็ม), 19-23 ต.ค.(เต็ม), 20-24 ต.ค.(เต็ม), 25-29 ต.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,888
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193186
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 เที่ยว วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6227-31 ก.ค.
ส.ค. 6203-07 ส.ค., 10-14 ส.ค., 17-21 ส.ค., 24-28 ส.ค.(เต็ม)
ก.ย. 6228 ก.ย.-02 ต.ค.
ต.ค. 6205-09 ต.ค., 19-23 ต.ค., 26-30 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,900
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193056
ขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง เดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวชม วัดพระถังซำจั๋ง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 เดินทางสู่ ซีเหมินติงหรือ สยามสแควร์แห่งไทเป ถ่ายรูปกับ หมู่บ้านสายรุ้ง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6227-31 ก.ค.
ส.ค. 6203-07 ส.ค., 10-14 ส.ค., 24-28 ส.ค., 31 ส.ค.-04 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,555
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160630
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองไถจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวิ่นหวู่ แวะชิมชาอู่หลง เดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่เมืองไทเป ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมศูนย์ Germanium ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นมัสการวัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ช้อปปิ้งที่Duty Free เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ปล่อยโคมลอย ณ หมู่บ้านฉือเฟิ้น ถายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ Gloria Outlet จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6224-27 ก.ค.(เต็ม), 31 ก.ค.-03 ส.ค.(เต็ม)
ส.ค. 6207-10 ส.ค., 14-17 ส.ค., 21-24 ส.ค., 28-31 ส.ค.
ก.ย. 6204-07 ก.ย., 11-14 ก.ย., 18-21 ก.ย., 25-28 ก.ย.
ต.ค. 6202-05 ต.ค., 09-12 ต.ค., 16-19 ต.ค., 23-26 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,900
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193412
นำท่านชม วัดจงไถซานซื่อ หรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม วัดหมื่นล้าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน ชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต แวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น สู่ย่านถนนคนเดินใหญ่ที่สุดในไทเป ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต แวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง ชม อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค เดินทางสู่วัดหลงซาน เดินทางสู่ ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6224-29 ก.ค., 31 ก.ค.-05 ส.ค.
ส.ค. 6207-12 ส.ค., 14-19 ส.ค., 28 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 6211-16 ก.ย., 25-30 ก.ย.
ต.ค. 6202-07 ต.ค., 09-14 ต.ค., 16-21 ต.ค., 23-28 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 17,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193494
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นมัสการวัดหลงซาน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ชมโรงงานพายสับปะรด พร้อมทำ D.I.Y พายสัปปะรด ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ฉือเฟิ่น เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท) ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง DUTY FREE จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6209-11 ส.ค.
ต.ค. 6211-13 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์ไต้หวันเพิ่ม (4 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม