ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿30,000

ทัวร์ไต้หวัน

แสดง 10 ทัวร์ไต้หวัน จาก 41 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 10,888
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC194112
เที่ยวไต้หวัน ชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง อิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้ง ตลาด ไนท์มาร์เก็ต นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ ชมตึกไทเป101 จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6329 ม.ค.-01 ก.พ., 31 ม.ค.-03 ก.พ.
ก.พ. 6306-09 ก.พ.(เต็ม), 10-13 ก.พ., 12-15 ก.พ., 14-17 ก.พ., 20-23 ก.พ., 22-25 ก.พ., 24-27 ก.พ., 26-29 ก.พ., 28 ก.พ.-02 มี.ค.
มี.ค. 6301-04 มี.ค., 03-06 มี.ค., 05-08 มี.ค., 09-12 มี.ค., 11-14 มี.ค., 13-16 มี.ค., 15-18 มี.ค., 17-20 มี.ค., 19-22 มี.ค., 21-24 มี.ค., 23-26 มี.ค., 25-28 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 10,888
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC195535
ชม พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว พิพิธภัณฑ์สไตล์วิคตอเรียและการผสมผสานกันระหว่างยุโรปกับโรมันอายุเก่าแก่นับร้อยปีของไต้หวัน นำท่านแช่น้ำพุร้อนที่ Beitou Hot Springs Park แวะช้อปปิ้งร้าน Germanium จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6303-06 ก.พ.(เต็ม), 11-14 ก.พ., 17-20 ก.พ., 23-26 ก.พ., 25-28 ก.พ., 27 ก.พ.-01 มี.ค.
มี.ค. 6302-05 มี.ค., 04-07 มี.ค., 06-09 มี.ค., 08-11 มี.ค., 10-13 มี.ค., 12-15 มี.ค., 14-17 มี.ค., 16-19 มี.ค., 18-21 มี.ค., 20-23 มี.ค., 22-25 มี.ค., 24-27 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,888
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193194
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมู่บ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน ให้คุณจองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6330 ม.ค.-02 ก.พ.(เต็ม)
ก.พ. 6308-11 ก.พ., 09-12 ก.พ.(เต็ม), 20-23 ก.พ.(เต็ม), 21-24 ก.พ.(เต็ม)
มี.ค. 6301-04 มี.ค.(เต็ม), 06-09 มี.ค.(เต็ม), 12-15 มี.ค.(เต็ม), 20-23 มี.ค., 22-25 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,888
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC205855
เที่ยวไต้หวัน ทั้งครบ ทั้งคุ้ม ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช็อปปิ้งซีเหมินติง เดินเล่น ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย ชมภาพวาดบนกำแพงด้วยสีสันที่สดใจเปี่ยมไปด้วยความสุข ทั้งตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน ใบหน้าคน ที่หมู่บ้านสายรุ้ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6301-05 ก.พ.(เต็ม), 03-07 ก.พ.(เต็ม), 21-25 ก.พ., 23-27 ก.พ., 27 ก.พ.-02 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,878
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC194705
นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ แวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา เดินทางไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ RAINBOW VILLAGE เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พาทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พร้อมทั้งเขียนคำอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ แวะ ร้านคอสเมติก ไปยัง ตลาดปลาไทเป ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน เดินทางสู่ หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน แวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ เดินทางสู่ ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6329 ม.ค.-02 ก.พ.(เต็ม), 30 ม.ค.-03 ก.พ.(เต็ม), 31 ม.ค.-04 ก.พ.(เต็ม)
ก.พ. 6305-09 ก.พ.(เต็ม), 06-10 ก.พ.(เต็ม), 07-11 ก.พ.(เต็ม), 12-16 ก.พ.(เต็ม), 13-17 ก.พ.(เต็ม), 14-18 ก.พ.(เต็ม), 20-24 ก.พ.(เต็ม), 21-25 ก.พ.(เต็ม), 27 ก.พ.-02 มี.ค., 28 ก.พ.-03 มี.ค.
มี.ค. 6304-08 มี.ค.(เต็ม), 05-09 มี.ค.(เต็ม), 06-10 มี.ค.(เต็ม), 11-15 มี.ค.(เต็ม), 12-16 มี.ค.(เต็ม), 13-17 มี.ค.(เต็ม), 18-22 มี.ค., 19-23 มี.ค., 20-24 มี.ค.(เต็ม), 25-29 มี.ค., 26-30 มี.ค.(เต็ม), 27-31 มี.ค.
เม.ย. 6302-06 เม.ย., 03-07 เม.ย., 08-12 เม.ย.(เต็ม), 09-13 เม.ย., 10-14 เม.ย., 11-15 เม.ย.(เต็ม), 12-16 เม.ย.(เต็ม), 13-17 เม.ย., 14-18 เม.ย., 15-19 เม.ย., 16-20 เม.ย., 17-21 เม.ย., 29 เม.ย.-03 พ.ค., 30 เม.ย.-04 พ.ค.
พ.ค. 6301-05 พ.ค., 02-06 พ.ค., 06-10 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,878
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC194750
นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ท่านช้อปปิ้ง ร้านกาแฟ เดินทางไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต นมัสการเทพเจ้าแห่งความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง เลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน แวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ ไปยัง วัดหลงซาน ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว พาทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พร้อมทั้งเขียนคำอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ แวะ ร้านคอสเมติก เดินทางสู่ ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6301-05 ก.พ., 02-06 ก.พ.(เต็ม), 03-07 ก.พ., 04-08 ก.พ., 05-09 ก.พ., 06-10 ก.พ., 07-11 ก.พ., 08-12 ก.พ., 09-13 ก.พ., 10-14 ก.พ., 11-15 ก.พ., 12-16 ก.พ., 13-17 ก.พ., 14-18 ก.พ., 15-19 ก.พ., 16-20 ก.พ., 17-21 ก.พ., 18-22 ก.พ., 19-23 ก.พ., 20-24 ก.พ., 21-25 ก.พ., 22-26 ก.พ., 23-27 ก.พ., 24-28 ก.พ., 25-29 ก.พ., 26 ก.พ.-01 มี.ค., 27 ก.พ.-02 มี.ค., 28 ก.พ.-03 มี.ค., 29 ก.พ.-04 มี.ค.
มี.ค. 6302-06 มี.ค., 05-09 มี.ค., 07-11 มี.ค., 09-13 มี.ค., 12-16 มี.ค., 14-18 มี.ค., 16-20 มี.ค., 19-23 มี.ค., 21-25 มี.ค., 23-27 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,888
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC194113
เยือนไต้หวัน ชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง แวะ ชิมชาอู่หลง ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ถ่ายคู่กับตึกไทเป101 ช้อปปิ้ง ศูนย์ GERMANIUM ชม วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6328 ม.ค.-01 ก.พ., 30 ม.ค.-03 ก.พ.
ก.พ. 6302-06 ก.พ., 04-08 ก.พ., 06-10 ก.พ., 08-12 ก.พ., 10-14 ก.พ., 12-16 ก.พ., 14-18 ก.พ., 16-20 ก.พ., 18-22 ก.พ., 20-24 ก.พ., 22-26 ก.พ., 24-28 ก.พ., 26 ก.พ.-01 มี.ค., 28 ก.พ.-03 มี.ค.
มี.ค. 6301-05 มี.ค., 03-07 มี.ค., 05-09 มี.ค., 07-11 มี.ค., 09-13 มี.ค., 11-15 มี.ค., 13-17 มี.ค., 15-19 มี.ค., 17-21 มี.ค., 19-23 มี.ค., 21-25 มี.ค., 23-27 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193522
เดินทางสู่ไถจง เยือนบ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ แวะร้านใบชา ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ไทเป แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ชมศูนย์ GERMANIUM ปะการังแดง ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีเหมินติง ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6331 ม.ค.-04 ก.พ.(เต็ม)
ก.พ. 6307-11 ก.พ.(เต็ม), 14-18 ก.พ.(เต็ม), 21-25 ก.พ.(เต็ม), 28 ก.พ.-03 มี.ค.(เต็ม)
มี.ค. 6306-10 มี.ค.(เต็ม), 13-17 มี.ค.(เต็ม), 20-24 มี.ค.(เต็ม), 27-31 มี.ค.(เต็ม)
เม.ย. 6303-07 เม.ย., 04-08 เม.ย., 05-09 เม.ย.(เต็ม), 12-16 เม.ย.(เต็ม), 13-17 เม.ย., 14-18 เม.ย., 17-21 เม.ย., 24-28 เม.ย.
พ.ค. 6301-05 พ.ค., 15-19 พ.ค., 22-26 พ.ค., 29 พ.ค.-02 มิ.ย.
มิ.ย. 6312-16 มิ.ย., 19-23 มิ.ย., 26-30 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193972
เที่ยวไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู ช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6313-16 ก.พ.(เต็ม)
มี.ค. 6305-08 มี.ค.(เต็ม), 19-22 มี.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC205922
ถ่ายรูปเช็คอิน ณ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆ สีสันสดใส ที่โดดเด่นสะดุดตา มาไต้หวันทั้งทีจะพลาดได้ไง พาคุณเช็คอินแลนด์มาร์คไฮไลท์ ณ ตึกไทเป 101 เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้ง และชิมอาหารขึ้นชื่อมากมาย ไอศกรีมถั่วตัด บัวลอยเผือก ซุปลูกชิ้น เห็ดย่าง นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม และผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน ณ วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6306-09 ก.พ., 13-16 ก.พ., 14-17 ก.พ., 15-18 ก.พ., 20-23 ก.พ., 21-24 ก.พ., 22-25 ก.พ., 27 ก.พ.-01 มี.ค., 28 ก.พ.-02 มี.ค.
มี.ค. 6306-09 มี.ค., 13-16 มี.ค., 20-23 มี.ค., 27-30 มี.ค.
เม.ย. 6303-06 เม.ย., 23-26 เม.ย.
พ.ค. 6314-17 พ.ค., 26-29 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์ไต้หวันเพิ่ม (31 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม