ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿30,000

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันแนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน

แสดง 10 ทัวร์ไต้หวัน จาก 34 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC194112
เที่ยวไต้หวัน ชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง อิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้ง ตลาด ไนท์มาร์เก็ต นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ ชมตึกไทเป101 จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6219-22 ก.ย., 22-25 ก.ย., 24-27 ก.ย., 29 ก.ย.-02 ต.ค.
ต.ค. 6201-04 ต.ค., 03-06 ต.ค., 06-09 ต.ค., 08-11 ต.ค., 10-13 ต.ค., 13-16 ต.ค., 17-20 ต.ค., 20-23 ต.ค., 22-25 ต.ค., 24-27 ต.ค., 26-29 ต.ค., 27-30 ต.ค., 28-31 ต.ค., 29 ต.ค.-01 พ.ย., 30 ต.ค.-02 พ.ย., 31 ต.ค.-03 พ.ย.
พ.ย. 6201-04 พ.ย., 02-05 พ.ย., 03-06 พ.ย., 04-07 พ.ย., 05-08 พ.ย., 06-09 พ.ย., 09-12 พ.ย., 10-13 พ.ย., 11-14 พ.ย., 12-15 พ.ย., 13-16 พ.ย., 14-17 พ.ย., 15-18 พ.ย., 16-19 พ.ย., 17-20 พ.ย., 18-21 พ.ย., 19-22 พ.ย., 20-23 พ.ย., 21-24 พ.ย., 22-25 พ.ย., 23-26 พ.ย., 24-27 พ.ย., 25-28 พ.ย., 26-29 พ.ย., 27-30 พ.ย., 28 พ.ย.-01 ธ.ค., 29 พ.ย.-02 ธ.ค., 30 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธ.ค. 6201-04 ธ.ค., 02-05 ธ.ค., 03-06 ธ.ค., 04-07 ธ.ค., 05-08 ธ.ค., 06-09 ธ.ค., 07-10 ธ.ค., 08-11 ธ.ค., 09-12 ธ.ค., 10-13 ธ.ค., 11-14 ธ.ค., 12-15 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 14-17 ธ.ค., 15-18 ธ.ค., 16-19 ธ.ค., 17-20 ธ.ค., 18-21 ธ.ค., 19-22 ธ.ค., 20-23 ธ.ค., 21-24 ธ.ค., 22-25 ธ.ค., 23-26 ธ.ค., 24-27 ธ.ค., 25-28 ธ.ค., 26-29 ธ.ค., 27-30 ธ.ค., 28-31 ธ.ค., 29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 30 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563, 31 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563
ม.ค. 6301-04 ม.ค., 02-05 ม.ค., 03-06 ม.ค., 04-07 ม.ค., 05-08 ม.ค., 06-09 ม.ค., 07-10 ม.ค., 08-11 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,111
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC194114
เที่ยวไต้หวัน ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู อิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป101 ชม วัดหลงซานซื่อ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6218-22 ก.ย., 19-23 ก.ย., 21-25 ก.ย., 22-26 ก.ย., 26-30 ก.ย., 29 ก.ย.-03 ต.ค.
ต.ค. 6202-06 ต.ค., 06-10 ต.ค., 09-13 ต.ค., 20-24 ต.ค., 31 ต.ค.-04 พ.ย.
พ.ย. 6201-05 พ.ย., 03-07 พ.ย., 05-09 พ.ย., 07-11 พ.ย., 09-13 พ.ย., 11-15 พ.ย., 13-17 พ.ย., 15-19 พ.ย., 17-21 พ.ย., 19-23 พ.ย., 21-25 พ.ย., 23-27 พ.ย., 25-29 พ.ย., 27 พ.ย.-01 ธ.ค., 29 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธ.ค. 6201-05 ธ.ค., 03-07 ธ.ค., 05-09 ธ.ค., 07-11 ธ.ค., 09-13 ธ.ค., 11-15 ธ.ค., 13-17 ธ.ค., 15-19 ธ.ค., 17-21 ธ.ค., 19-23 ธ.ค., 21-25 ธ.ค., 23-27 ธ.ค., 25-29 ธ.ค., 27-31 ธ.ค., 29 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563, 31 ธ.ค. 2562-04 ม.ค. 2563
ม.ค. 6301-05 ม.ค., 03-07 ม.ค., 05-09 ม.ค., 07-11 ม.ค., 09-13 ม.ค., 11-15 ม.ค., 13-17 ม.ค., 15-19 ม.ค., 17-21 ม.ค., 19-23 ม.ค., 21-25 ม.ค., 23-27 ม.ค., 25-29 ม.ค., 27-31 ม.ค., 29 ม.ค.-02 ก.พ., 31 ม.ค.-04 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC194113
เยือนไต้หวัน ชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง แวะ ชิมชาอู่หลง ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ถ่ายคู่กับตึกไทเป101 ช้อปปิ้ง ศูนย์ GERMANIUM ชม วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6219-23 ก.ย., 21-25 ก.ย., 25-29 ก.ย.
ต.ค. 6202-06 ต.ค., 03-07 ต.ค., 06-10 ต.ค., 19-23 ต.ค., 30 ต.ค.-03 พ.ย.
พ.ย. 6202-06 พ.ย., 04-08 พ.ย., 06-10 พ.ย., 08-12 พ.ย., 10-14 พ.ย., 12-16 พ.ย., 14-18 พ.ย., 16-20 พ.ย., 18-22 พ.ย., 20-24 พ.ย., 22-26 พ.ย., 24-28 พ.ย., 26-30 พ.ย., 28 พ.ย.-02 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค.
ธ.ค. 6202-06 ธ.ค., 04-08 ธ.ค., 06-10 ธ.ค., 08-12 ธ.ค., 10-14 ธ.ค., 12-16 ธ.ค., 14-18 ธ.ค., 16-20 ธ.ค., 18-22 ธ.ค., 20-24 ธ.ค., 22-26 ธ.ค., 24-28 ธ.ค., 26-30 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 30 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563
ม.ค. 6302-06 ม.ค., 04-08 ม.ค., 06-10 ม.ค., 08-12 ม.ค., 10-14 ม.ค., 12-16 ม.ค., 14-18 ม.ค., 16-20 ม.ค., 18-22 ม.ค., 20-24 ม.ค., 22-26 ม.ค., 24-28 ม.ค., 26-30 ม.ค., 28 ม.ค.-01 ก.พ., 30 ม.ค.-03 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,888
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193194
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมู่บ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน ให้คุณจองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6218-21 ก.ย., 25-28 ก.ย.
ต.ค. 6220-23 ต.ค., 23-26 ต.ค., 31 ต.ค.-03 พ.ย.
พ.ย. 6201-04 พ.ย., 03-06 พ.ย., 07-10 พ.ย., 09-12 พ.ย., 10-13 พ.ย., 14-17 พ.ย., 15-18 พ.ย., 17-20 พ.ย., 21-24 พ.ย., 23-26 พ.ย., 24-27 พ.ย., 28 พ.ย.-01 ธ.ค., 29 พ.ย.-02 ธ.ค., 30 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธ.ค. 6201-04 ธ.ค., 05-08 ธ.ค., 08-11 ธ.ค., 12-15 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 15-18 ธ.ค., 19-22 ธ.ค., 26-29 ธ.ค., 27-30 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,899
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC194585
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ แวะ ชิมชา ที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต เลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านพายสัปปะรด ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เดินทางสู่ วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 อิสระช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อิสระช้อปปิ้งที่ จิ่วเฟิ่น แวะ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6220-24 ก.ย., 27 ก.ย.-01 ต.ค.
ต.ค. 6204-08 ต.ค., 11-15 ต.ค., 18-22 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193522
เดินทางสู่ไถจง เยือนบ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ แวะร้านใบชา ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ไทเป แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ชมศูนย์ GERMANIUM ปะการังแดง ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีเหมินติง ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6221-25 ก.ย., 22-26 ก.ย., 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค.
ต.ค. 6206-10 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,878
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC194670
นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดปลาไทเป เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว แวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แวะ ร้านคอสเมติก เดินทางสู่ ซีเหมินติง เลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่ CONA’S CHOCOLATE CASTLE เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต สู่ ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6202-05 พ.ย., 16-19 พ.ย.
ธ.ค. 6205-08 ธ.ค., 06-09 ธ.ค., 07-10 ธ.ค., 14-17 ธ.ค., 21-24 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193066
ชมหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เดินช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น แหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน แวะซื้อเครื่องสำอางที่ ศูนย์เครื่องสำอาง และ ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค อนุสรณ์ที่รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6218-21 ก.ย.
ต.ค. 6202-05 ต.ค., 16-19 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193119
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน ชมซากุระที่อุทยานอาลีซาล จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6227-30 ก.ย.
ต.ค. 6204-07 ต.ค., 25-28 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193523
เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี แวะร้านใบชา ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6229 ก.ย.-03 ต.ค.
พ.ย. 6201-05 พ.ย., 02-06 พ.ย., 03-07 พ.ย., 08-12 พ.ย., 09-13 พ.ย., 10-14 พ.ย., 15-19 พ.ย., 16-20 พ.ย., 17-21 พ.ย., 22-26 พ.ย., 23-27 พ.ย., 24-28 พ.ย., 29 พ.ย.-03 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค.
ธ.ค. 6206-10 ธ.ค., 07-11 ธ.ค., 08-12 ธ.ค., 13-17 ธ.ค., 14-18 ธ.ค., 20-24 ธ.ค., 21-25 ธ.ค., 22-26 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์ไต้หวันเพิ่ม (24 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม