• ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6วัน 4 คืน
  • ท่องเที่ยวไต้หวัน สัมผัสมนต์สเน่ห์แห่งเอเชีย

ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿30,000

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันแนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน

แสดง 10 ทัวร์ไต้หวัน จาก 42 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193455
ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แชะ ชิม ชิว สินค้าและอาหารพื้นเมือง ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีตของไต้หวัน ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง พิเศษ !!! อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด Wi Fi on Bus จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6202-05 มิ.ย., 06-09 มิ.ย., 13-16 มิ.ย., 16-19 มิ.ย., 18-21 มิ.ย., 20-23 มิ.ย., 23-26 มิ.ย.(เต็ม), 25-28 มิ.ย., 27-30 มิ.ย., 30 มิ.ย.-03 ก.ค.
ก.ค. 6214-17 ก.ค.(เต็ม), 16-19 ก.ค.(เต็ม), 21-24 ก.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193674
ไต้หวัน จัดเต็มไทเป ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ เที่ยวจัดเต็มเมืองไทเป ชมวัดหลงซาน ขึ้นตึก ไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ช้อปตลาดปลาไทเป ตระกาลตากับหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เยือนซีเหมินติง ช้อปที่ ซื่อหลินไนท์มาาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6203-06 มิ.ย., 10-13 มิ.ย., 17-20 มิ.ย., 24-27 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,555
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193624
เดินทางสู่เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แวะร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้ง Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิว เยือนหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชมศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6223-26 พ.ค.(เต็ม), 30 พ.ค.-02 มิ.ย.(เต็ม)
มิ.ย. 6206-09 มิ.ย., 07-10 มิ.ย., 13-16 มิ.ย., 14-17 มิ.ย., 20-23 มิ.ย., 21-24 มิ.ย., 27-30 มิ.ย., 28 มิ.ย.-01 ก.ค.
ก.ค. 6211-14 ก.ค., 18-21 ก.ค., 26-29 ก.ค.
ส.ค. 6209-12 ส.ค., 15-18 ส.ค., 29 ส.ค.-01 ก.ย.
ก.ย. 6205-08 ก.ย., 12-15 ก.ย., 19-22 ก.ย., 26-29 ก.ย.
ต.ค. 6203-06 ต.ค., 04-07 ต.ค., 10-13 ต.ค., 11-14 ต.ค., 12-15 ต.ค., 17-20 ต.ค., 18-21 ต.ค., 24-27 ต.ค., 25-28 ต.ค., 26-29 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193284
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือยอร์ชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการเทพลัทธิเต๋า ณ วัดเทียนหยวน พร้อมเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ กินลมชมวิวกับเมืองท่า “สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย” แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก ช้อปปิ้งตลาดดัง ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง ซีเหมินติง ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย พิเศษ !!! เมนู สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6223-27 พ.ค.(เต็ม), 26-30 พ.ค.(เต็ม), 30 พ.ค.-03 มิ.ย.
มิ.ย. 6201-05 มิ.ย., 02-06 มิ.ย.(เต็ม), 05-09 มิ.ย., 06-10 มิ.ย., 08-12 มิ.ย., 09-13 มิ.ย., 12-16 มิ.ย., 13-17 มิ.ย., 15-19 มิ.ย., 16-20 มิ.ย., 19-23 มิ.ย., 20-24 มิ.ย., 22-26 มิ.ย., 23-27 มิ.ย., 26-30 มิ.ย., 27 มิ.ย.-01 ก.ค., 29 มิ.ย.-03 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC192938
เดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ แวะร้านกาแฟ เมืองไทจง ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เยือนหมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป แวะร้านพายสับปะรด ชมร้านสร้อยสุขภาพ นมัสการวัดหลงซานซื่อ ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เยือนถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ช้อปปิ้งร้านคอสเมติก ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6225-29 พ.ค.(เต็ม), 31 พ.ค.-04 มิ.ย.
มิ.ย. 6201-05 มิ.ย., 08-12 มิ.ย., 15-19 มิ.ย., 20-24 มิ.ย.(เต็ม)
ก.ค. 6203-07 ก.ค., 10-14 ก.ค., 13-17 ก.ค.(เต็ม), 20-24 ก.ค., 25-29 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193448
เดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเสวียนกวง วัดเหวิ่นหวู่ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองเถาหยวน ช้อปปิ้งเถาหยวนไนท์มาเก็ต เมืองไทเป แวะร้านพายสับปะรด ช้อปปิ้ง Cosmetic shop เมืองจีหลง เยือนหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น สือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) ชมศูนย์ GERMANIUM ช้อปปิ้ง Duty Free ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6224-28 พ.ค., 31 พ.ค.-04 มิ.ย.
มิ.ย. 6206-10 มิ.ย., 07-11 มิ.ย., 13-17 มิ.ย., 14-18 มิ.ย., 20-24 มิ.ย., 27 มิ.ย.-01 ก.ค., 28 มิ.ย.-02 ก.ค.
ก.ค. 6204-08 ก.ค., 05-09 ก.ค., 11-15 ก.ค., 12-16 ก.ค., 18-22 ก.ค., 19-23 ก.ค., 25-29 ก.ค., 26-30 ก.ค., 27-31 ก.ค., 28 ก.ค.-01 ส.ค.
ส.ค. 6201-05 ส.ค., 08-12 ส.ค., 15-19 ส.ค., 29 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 6205-09 ก.ย., 12-16 ก.ย., 19-23 ก.ย., 27 ก.ย.-01 ต.ค.
ต.ค. 6203-07 ต.ค., 04-08 ต.ค., 10-14 ต.ค., 11-15 ต.ค., 12-16 ต.ค., 13-17 ต.ค., 17-21 ต.ค., 18-22 ต.ค., 19-23 ต.ค., 20-24 ต.ค., 21-25 ต.ค., 22-26 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193119
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน ชมซากุระที่อุทยานอาลีซาล จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6231 พ.ค.-03 มิ.ย.
มิ.ย. 6214-17 มิ.ย., 28 มิ.ย.-01 ก.ค.
ก.ค. 6212-15 ก.ค., 26-29 ก.ค.
ส.ค. 6209-12 ส.ค., 23-26 ส.ค.
ก.ย. 6206-09 ก.ย., 27-30 ก.ย.
ต.ค. 6204-07 ต.ค., 25-28 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193121
ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6221-24 มิ.ย.
ก.ค. 6217-20 ก.ค.
ส.ค. 6216-19 ส.ค., 30 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 6220-23 ก.ย.
ต.ค. 6211-14 ต.ค., 18-21 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193522
เดินทางสู่ไถจง เยือนบ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ แวะร้านใบชา ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ไทเป แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ชมศูนย์ GERMANIUM ปะการังแดง ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีเหมินติง ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6224-28 พ.ค.
มิ.ย. 6207-11 มิ.ย., 21-25 มิ.ย., 28 มิ.ย.-02 ก.ค.
ก.ค. 6205-09 ก.ค., 19-23 ก.ค., 26-30 ก.ค.
ส.ค. 6202-06 ส.ค., 09-13 ส.ค., 10-14 ส.ค., 16-20 ส.ค., 30 ส.ค.-03 ก.ย.
ก.ย. 6205-09 ก.ย., 06-10 ก.ย., 13-17 ก.ย., 21-25 ก.ย., 22-26 ก.ย., 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค.
ต.ค. 6204-08 ต.ค., 06-10 ต.ค., 11-15 ต.ค., 18-22 ต.ค., 20-24 ต.ค., 25-29 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160210
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหวังหวู่ เมืองไถจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น แวะช้อปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET พิเศษ! บุฟเฟต์บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบไต้หวัน เสียวหลงเป่า พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ทัวร์ถูก คุณภาพดีจองกันเลย

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6206-10 มิ.ย., 20-24 มิ.ย.
ก.ค. 6212-16 ก.ค., 13-17 ก.ค., 25-29 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์ไต้หวันเพิ่ม (32 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม