ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿30,000

ทัวร์ตุรกี

แสดง 10 ทัวร์ตุรกี จาก 40 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 27,999
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194095
ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ เดินทางสู่ นครใต้ดิน เยือนเมืองเกอราเม่ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมบ้านพระแม่มารี ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6219-26 ก.ย.
ต.ค. 6203-10 ต.ค., 10-17 ต.ค., 14-21 ต.ค., 20-27 ต.ค., 29 ต.ค.-05 พ.ย.
พ.ย. 6205-12 พ.ย., 12-19 พ.ย., 19-26 พ.ย., 26 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธ.ค. 6212-19 ธ.ค., 26 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563, 31 ธ.ค. 2562-07 ม.ค. 2563
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 28,888
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193823
ชมพระราชวังทอปกาปึ ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย เยือนเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมนครใต้ดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก ชมเมืองเฮียราโพลิสเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ชมปราสาทปุยฝ้าย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6220-27 ก.ย.(เต็ม), 27 ก.ย.-04 ต.ค.(เต็ม)
ต.ค. 6204-11 ต.ค., 11-18 ต.ค., 25 ต.ค.-01 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 28,900
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193458
ชม สุสานอตาเติร์ก เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เดินทางสู่ นครใต้ดิน เที่ยวชมเมืองเกอราเม่ ไปต่อที่ เมืองคอนย่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณเฮียราโพลิส ต่อด้วย บ้านพระแม่มารี นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เข้าชมอุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6220-28 ก.ย.(เต็ม), 27 ก.ย.-05 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,900
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193532
เที่ยวประเทศตุรกี ชมความงาม สุเหร่าสีเขียว วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุดฟินส์ ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ถ่ายภาพกับ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย ตื่นตากับความสวยงาม ของโบสถ์สีน้ำเงิน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6221-28 ก.ย.(เต็ม)
ต.ค. 6212-19 ต.ค.(เต็ม), 19-26 ต.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,900
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194276
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ นำท่านล่องเรือชมดินแดนสองทวีป ขึ้นบอลลูนชมวิวเมือคัปปาโดเกีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองโบราณเพอร์กามัม และพิเศษ!!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6208-15 ต.ค.(เต็ม), 10-17 ต.ค.(เต็ม), 17-24 ต.ค.(เต็ม), 25 ต.ค.-01 พ.ย.
พ.ย. 6201-08 พ.ย., 08-15 พ.ย., 15-22 พ.ย., 22-29 พ.ย.
ธ.ค. 6204-11 ธ.ค., 09-16 ธ.ค., 18-25 ธ.ค., 25 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 26 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ม.ค. 6304-11 ม.ค., 09-16 ม.ค., 16-23 ม.ค., 23-30 ม.ค.
ก.พ. 6305-12 ก.พ., 12-19 ก.พ., 19-26 ก.พ., 26 ก.พ.-04 มี.ค.
มี.ค. 6305-12 มี.ค., 12-19 มี.ค., 19-26 มี.ค., 26 มี.ค.-02 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,900
ระยะเวลา
9 วัน 7 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194333
นำท่านสู่อิสตันบูล ชมสวนแอปเปิ้ล ที่เมืองคอนย่า นำชมพระราชวังโดลมาบาห์เช ถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอย ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง และนครใต้ดิน ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก ชมความสวยงามของปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6209-17 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193836
อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูดาซี ชานัคคาเล่ อิสตันบูล สนุกสุดฟินในสวนองุ่น ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6221-29 ก.ย.(เต็ม), 29 ก.ย.-07 ต.ค.
ต.ค. 6227 ต.ค.-04 พ.ย., 28 ต.ค.-05 พ.ย., 29 ต.ค.-06 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194063
เดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก เยือนเมือง เมืองคัปปาโดเกีย ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เดินทางสู่ นครใต้ดิน เยือนเมือง เมืองเกอราเม่ ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ชมความงามของ ปราสาทปุยฝ้าย ชมบ้านพระแม่มารี ถ่ายรูปกับ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6211-19 ต.ค., 17-25 ต.ค., 18-26 ต.ค., 24 ต.ค.-01 พ.ย.
ธ.ค. 6205-13 ธ.ค., 26 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194238
นำท่านชมดินแดน 2 ทวีป ตื่นเต้นกับการนั่งบอลลูนชิมวิวสุดประทับใจ ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์โซเฟีย และแวะถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย พิเศษ!! ชมโชว์ Belly dance

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6218-25 ก.ย., 25 ก.ย.-02 ต.ค.
ต.ค. 6202-09 ต.ค., 23-30 ต.ค.(เต็ม), 30 ต.ค.-06 พ.ย.
พ.ย. 6206-13 พ.ย., 13-20 พ.ย., 20-27 พ.ย., 27 พ.ย.-04 ธ.ค.
ธ.ค. 6211-18 ธ.ค., 18-25 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 30,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194000
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม เข้าชมโรงงานทอพรม ชมนครใต้ดิน เที่ยวเมืองปามุคคาเล ชมปราสาทปุยฝ้าย จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ชมห้องสมุดเซลซุส ผ่านชมเมืองเพอร์กามัม เยือนวิหารอะโครโปลิส ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6211-20 ต.ค.(เต็ม), 14-23 ต.ค.(เต็ม), 16-25 ต.ค.(เต็ม), 22-31 ต.ค., 23 ต.ค.-01 พ.ย.(เต็ม), 29 ต.ค.-07 พ.ย.(เต็ม)
พ.ย. 6202-11 พ.ย., 06-15 พ.ย., 09-18 พ.ย., 11-20 พ.ย., 18-27 พ.ย., 19-28 พ.ย., 26 พ.ย.-05 ธ.ค.
ธ.ค. 6201-10 ธ.ค., 02-11 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์ตุรกีเพิ่ม (30 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม