ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿30,000

ทัวร์ตุรกี

แสดง 10 ทัวร์ตุรกี จาก 36 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 28,999
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194095
ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ เดินทางสู่ นครใต้ดิน เยือนเมืองเกอราเม่ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมบ้านพระแม่มารี ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6226 พ.ย.-03 ธ.ค.(เต็ม)
ธ.ค. 6212-19 ธ.ค.(เต็ม), 26 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563(เต็ม), 31 ธ.ค. 2562-07 ม.ค. 2563(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC195465
นำท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำเข้ากับทะเลมาร์มาร่า นำชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง นำท่านสู่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา นำท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย พิเศษ ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-30 พ.ย., 28 พ.ย.-07 ธ.ค.
ธ.ค. 6205-14 ธ.ค., 12-21 ธ.ค., 29 ธ.ค. 2562-07 ม.ค. 2563
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194063
เดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก เยือนเมือง เมืองคัปปาโดเกีย ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เดินทางสู่ นครใต้ดิน เยือนเมือง เมืองเกอราเม่ ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ชมความงามของ ปราสาทปุยฝ้าย ชมบ้านพระแม่มารี ถ่ายรูปกับ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6205-13 ธ.ค., 26 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC195135
เยือนดินแดนแห่งเทพนิยาย เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช่ ตื่นตากับอุโมงค์ผีเสื้อ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเจีย ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา จองได้แล้ววันนี้!!

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6301-09 ม.ค., 11-19 ม.ค., 15-23 ม.ค., 18-26 ม.ค., 24 ม.ค.-01 ก.พ., 25 ม.ค.-02 ก.พ., 27 ม.ค.-04 ก.พ., 29 ม.ค.-06 ก.พ.
ก.พ. 6301-09 ก.พ., 02-10 ก.พ., 07-15 ก.พ., 08-16 ก.พ., 09-17 ก.พ., 14-22 ก.พ., 18-26 ก.พ., 23 ก.พ.-02 มี.ค., 28 ก.พ.-07 มี.ค., 29 ก.พ.-08 มี.ค.
มี.ค. 6304-12 มี.ค., 06-14 มี.ค., 07-15 มี.ค., 11-19 มี.ค., 13-21 มี.ค., 14-22 มี.ค., 18-26 มี.ค., 20-28 มี.ค., 21-29 มี.ค., 25 มี.ค.-02 เม.ย., 27 มี.ค.-04 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 30,900
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194276
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ นำท่านล่องเรือชมดินแดนสองทวีป ขึ้นบอลลูนชมวิวเมือคัปปาโดเกีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองโบราณเพอร์กามัม และพิเศษ!!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6222-29 พ.ย.
ธ.ค. 6204-11 ธ.ค., 09-16 ธ.ค., 18-25 ธ.ค., 25 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 26 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ม.ค. 6304-11 ม.ค., 09-16 ม.ค., 16-23 ม.ค., 23-30 ม.ค.
ก.พ. 6305-12 ก.พ., 12-19 ก.พ., 19-26 ก.พ., 26 ก.พ.-04 มี.ค.
มี.ค. 6305-12 มี.ค., 12-19 มี.ค., 19-26 มี.ค., 26 มี.ค.-02 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,990
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC195023
นำท่านชม สุเหร่าสีเขียว ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ชม วิหารอะโครโปลิส นครบนที่สูง เป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน นำท่านเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย”

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6202-09 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,999
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194071
เดินทางสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม ชม พระราชวังทอปกาปึ แวะถ่ายรูป ม้าไม้จำลองเมืองทรอย ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ ถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น ชม โรงงานเครื่องหนัง ชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ ชม บ้านพระแม่มารี ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง ชมนครใต้ดิน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-28 พ.ย., 22-29 พ.ย., 23-30 พ.ย., 28 พ.ย.-05 ธ.ค., 29 พ.ย.-06 ธ.ค., 30 พ.ย.-07 ธ.ค.
ธ.ค. 6201-08 ธ.ค., 03-10 ธ.ค., 04-11 ธ.ค., 05-12 ธ.ค., 06-13 ธ.ค., 07-14 ธ.ค., 12-19 ธ.ค., 13-20 ธ.ค., 14-21 ธ.ค., 19-26 ธ.ค., 20-27 ธ.ค., 21-28 ธ.ค., 22-29 ธ.ค., 23-30 ธ.ค., 24-31 ธ.ค., 25 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194678
เที่ยวคุ้มครบ เมือง 2 ทวีป ถ่ายรูปสุดฟินม้าไม้จำลองเมืองทรอย ชมบ้านพระแม่มารี นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม ชม เมืองใต้ดิน สุสานอตาเติร์ก ปราสาทปุยฝ้าย ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6229 พ.ย.-07 ธ.ค., 30 พ.ย.-08 ธ.ค.
ธ.ค. 6201-09 ธ.ค., 02-10 ธ.ค., 05-13 ธ.ค., 06-14 ธ.ค., 07-15 ธ.ค., 08-16 ธ.ค., 13-21 ธ.ค., 14-22 ธ.ค., 15-23 ธ.ค., 20-28 ธ.ค.(เต็ม), 21-29 ธ.ค.(เต็ม), 22-30 ธ.ค.(เต็ม), 23-31 ธ.ค., 24 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 25 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563(เต็ม), 29 ธ.ค. 2562-06 ม.ค. 2563, 30 ธ.ค. 2562-07 ม.ค. 2563
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 32,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194238
นำท่านชมดินแดน 2 ทวีป ตื่นเต้นกับการนั่งบอลลูนชิมวิวสุดประทับใจ ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์โซเฟีย และแวะถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย พิเศษ!! ชมโชว์ Belly dance

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6211-18 ธ.ค., 18-25 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 32,900
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194527
ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake นครใต้ดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ พิเศษ!!! ตะลุยสกี ที่ Uludag Ski Center เมืองบูร์ซา

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-28 พ.ย.
ธ.ค. 6210-17 ธ.ค., 21-28 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2562-04 ม.ค. 2563
ม.ค. 6318-25 ม.ค., 25 ม.ค.-01 ก.พ.
ก.พ. 6308-15 ก.พ.
มี.ค. 6308-15 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์ตุรกีเพิ่ม (26 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม