ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿30,000

ทัวร์ตุรกี

แสดง 10 ทัวร์ตุรกี จาก 31 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 27,999
ระยะเวลา
9 วัน 7 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205721
นำท่านเดินทางเข้าชม สวนดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิปส่วนแห่งนี้จะมีการจัดแสดงดอกทิวลิปสีสันต่างๆมากมาย ดอกทิวลิปนี้จะบานเต็มที่ในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปีเท่านั้น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ฮิปโปโดรม นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6303-11 เม.ย., 04-12 เม.ย.(เต็ม), 05-13 เม.ย., 06-14 เม.ย.(เต็ม), 07-15 เม.ย.(เต็ม), 08-16 เม.ย.(เต็ม), 09-17 เม.ย., 12-20 เม.ย., 13-21 เม.ย., 14-22 เม.ย.(เต็ม), 15-23 เม.ย.(เต็ม), 18-26 เม.ย.(เต็ม), 19-27 เม.ย.(เต็ม), 22-30 เม.ย.(เต็ม), 25 เม.ย.-03 พ.ค.(เต็ม), 28 เม.ย.-06 พ.ค.(เต็ม), 29 เม.ย.-07 พ.ค.(เต็ม), 30 เม.ย.-08 พ.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193458
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เดินทางสู่ นครใต้ดิน เที่ยวชมเมืองเกอราเม่ ไปต่อที่ เมืองคอนย่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณเฮียราโพลิส ต่อด้วย ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เข้าชมอุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6316-24 เม.ย., 24 เม.ย.-02 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194238
นำท่านชมดินแดน 2 ทวีป ตื่นเต้นกับการนั่งบอลลูนชิมวิวสุดประทับใจ ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์โซเฟีย และแวะถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย พิเศษ!! ชมโชว์ Belly dance

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6306-13 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,999
ระยะเวลา
9 วัน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205725
นำท่านเข้าชม เมืองใต้ดิน จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า หุบเขาอุซิซาร์ หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายรูป ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6303-11 เม.ย., 04-12 เม.ย., 05-13 เม.ย., 06-14 เม.ย., 13-21 เม.ย., 15-23 เม.ย., 16-24 เม.ย., 17-25 เม.ย., 18-26 เม.ย., 22-30 เม.ย., 23 เม.ย.-01 พ.ค., 25 เม.ย.-03 พ.ค., 26 เม.ย.-04 พ.ค., 27 เม.ย.-05 พ.ค., 28 เม.ย.-06 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 32,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193101
เที่ยวเมืองคูซาดาซี ถ่ายรูปกับ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย ไปต่อที่เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ บ้านพระแม่มารี แวะชมโรงงานท่อพรม โรงงานคอตตอน และโรงงานจิวเอวร์รี่ จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองปามุคคาเล่ ชม ปราสาทปุยฝ้าย สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย ตื่นตากับบอลลูน นับร้อยบนฟ้า จากนั้น ไปชมนครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม เพลิดเพลิน กับโชว์การแสดงระบำหน้าท้อง

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6309-17 เม.ย., 10-18 เม.ย.
พ.ค. 6301-09 พ.ค., 28 พ.ค.-05 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,888
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205894
ชมความสวยงานของ สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) ถ่ายรูปที่ หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม นำทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6308-15 เม.ย., 09-16 เม.ย., 10-17 เม.ย., 11-18 เม.ย., 12-19 เม.ย., 13-20 เม.ย., 30 เม.ย.-07 พ.ค.
พ.ค. 6301-08 พ.ค., 02-09 พ.ค., 03-10 พ.ค., 27 พ.ค.-03 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,888
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205896
เที่ยวตุรกี สัมผัสประสบการ์ณใหม่ ชมความสวยงาม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) ชมสวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค สวนสาธารณะที่สวยที่สุด ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6303-10 เม.ย., 04-11 เม.ย., 05-12 เม.ย., 06-13 เม.ย., 08-15 เม.ย., 25 เม.ย.-02 พ.ค., 29 เม.ย.-06 พ.ค., 30 เม.ย.-07 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,900
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193900
นำท่านชมเมืองโบราณทรอย แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี โรงงานผลิตเสื้อหนัง ปราสาทปุยฝ้าย แวะ ชมสวนแอปเปิ้ล ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า แวะชมสถานีคาราวาน ชมนครใต้ดินคาดัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ แวะถ่ายรูป ทะเลสาบน้ำเค็ม ชม Ataturk Mausoleum หรือMemorial tomb ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮายาโซฟีอา อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปี ช้อปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6316-24 เม.ย.
พ.ค. 6301-09 พ.ค.
มิ.ย. 6318-26 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,999
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205737
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย ชมนครใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ และหุบเขาอุซิซาร์ เดินทางสู่ เมืองคอนย่า นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกขึ้นกึ่งสถาปัตยกรรม

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6304-11 เม.ย., 05-12 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,999
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205893
เที่ยวตุรกี ชมความสวยงามของ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ชม ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ชมหุบเขาอุซิซาร์ หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด ถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6310-17 เม.ย., 14-21 เม.ย., 25 เม.ย.-02 พ.ค.
พ.ค. 6316-23 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์ตุรกีเพิ่ม (21 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม