ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿30,000

ทัวร์ตุรกี

แสดง 10 ทัวร์ตุรกี จาก 35 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 27,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193458
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เดินทางสู่ นครใต้ดิน เที่ยวชมเมืองเกอราเม่ ไปต่อที่ เมืองคอนย่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณเฮียราโพลิส ต่อด้วย ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เข้าชมอุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6331 ม.ค.-08 ก.พ.
ก.พ. 6314-22 ก.พ., 28 ก.พ.-07 มี.ค.
เม.ย. 6316-24 เม.ย., 24 เม.ย.-02 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 27,999
ระยะเวลา
9 วัน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205721
นำท่านเดินทางเข้าชม สวนดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิปส่วนแห่งนี้จะมีการจัดแสดงดอกทิวลิปสีสันต่างๆมากมาย ดอกทิวลิปนี้จะบานเต็มที่ในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปีเท่านั้น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ฮิปโปโดรม นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6301-09 เม.ย., 03-11 เม.ย., 04-12 เม.ย., 05-13 เม.ย., 06-14 เม.ย., 07-15 เม.ย., 08-16 เม.ย.(เต็ม), 09-17 เม.ย., 12-20 เม.ย., 13-21 เม.ย., 14-22 เม.ย., 15-23 เม.ย., 18-26 เม.ย., 19-27 เม.ย., 22-30 เม.ย., 25 เม.ย.-03 พ.ค., 28 เม.ย.-06 พ.ค.(เต็ม), 29 เม.ย.-07 พ.ค., 30 เม.ย.-08 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 28,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194238
นำท่านชมดินแดน 2 ทวีป ตื่นเต้นกับการนั่งบอลลูนชิมวิวสุดประทับใจ ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์โซเฟีย และแวะถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย พิเศษ!! ชมโชว์ Belly dance

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6319-26 ก.พ.
มี.ค. 6304-11 มี.ค.
เม.ย. 6301-08 เม.ย.
พ.ค. 6306-13 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 28,999
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC172099
สุดพิเศษ เปิดทริปท่องเที่ยวตุรกี กับเส้นทางฮิต อิสตันบูล กรุงทรอย ชานัคคาเล่ คูซาดาซี ปามุคคาเล่ คอนย่า อังการ่า คัปปาโดเกีย นำเยือนสถานที่สำคัญ สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารฮาเจีย โซเฟีย เข้าชมอุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เมืองเปอร์กามัม ถ่ายรูปกับปราสาทปุยฝ้าย ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เที่ยวนครใต้ดิน ชมความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ พิเศษ นำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศ เดินเที่ยวเลือกซื้อของที่ระลึกที่สไปซ์บาซาร์ พร้อมนอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน จองเลยวันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6330 ม.ค.-06 ก.พ.
ก.พ. 6306-13 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205729
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ ซึ่งองค์กรยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ ให้เป็นมรดกโลก นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6328 ม.ค.-04 ก.พ.
ก.พ. 6318-25 ก.พ., 22-29 ก.พ.(เต็ม)
มี.ค. 6307-14 มี.ค., 21-28 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 30,900
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194276
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ นำท่านล่องเรือชมดินแดนสองทวีป ขึ้นบอลลูนชมวิวเมือคัปปาโดเกีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองโบราณเพอร์กามัม และพิเศษ!!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6305-12 ก.พ., 12-19 ก.พ., 19-26 ก.พ., 26 ก.พ.-04 มี.ค.(เต็ม)
มี.ค. 6305-12 มี.ค., 12-19 มี.ค., 19-26 มี.ค., 26 มี.ค.-02 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 30,999
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205896
เที่ยวตุรกี สัมผัสประสบการ์ณใหม่ ชมความสวยงาม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) ชมสวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค สวนสาธารณะที่สวยที่สุด ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6301-08 ก.พ., 07-14 ก.พ., 08-15 ก.พ., 21-28 ก.พ., 22-29 ก.พ., 29 ก.พ.-07 มี.ค.
มี.ค. 6306-13 มี.ค., 07-14 มี.ค., 13-20 มี.ค., 14-21 มี.ค., 20-27 มี.ค., 21-28 มี.ค., 26 มี.ค.-02 เม.ย., 27 มี.ค.-03 เม.ย., 28 มี.ค.-04 เม.ย., 29 มี.ค.-05 เม.ย.
เม.ย. 6303-10 เม.ย., 04-11 เม.ย., 05-12 เม.ย., 06-13 เม.ย., 08-15 เม.ย., 25 เม.ย.-02 พ.ค., 29 เม.ย.-06 พ.ค., 30 เม.ย.-07 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193101
เที่ยวเมืองคูซาดาซี ถ่ายรูปกับ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย ไปต่อที่เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ บ้านพระแม่มารี แวะชมโรงงานท่อพรม โรงงานคอตตอน และโรงงานจิวเอวร์รี่ จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองปามุคคาเล่ ชม ปราสาทปุยฝ้าย สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย ตื่นตากับบอลลูน นับร้อยบนฟ้า จากนั้น ไปชมนครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม เพลิดเพลิน กับโชว์การแสดงระบำหน้าท้อง

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6311-19 มี.ค., 21-29 มี.ค., 28 มี.ค.-05 เม.ย.
เม.ย. 6309-17 เม.ย., 10-18 เม.ย.
พ.ค. 6301-09 พ.ค., 28 พ.ค.-05 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC195135
เยือนดินแดนแห่งเทพนิยาย เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช่ ตื่นตากับอุโมงค์ผีเสื้อ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเจีย ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา จองได้แล้ววันนี้!!

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6329 ม.ค.-06 ก.พ.
ก.พ. 6301-09 ก.พ., 02-10 ก.พ., 07-15 ก.พ.(เต็ม), 08-16 ก.พ.(เต็ม), 09-17 ก.พ., 14-22 ก.พ.(เต็ม), 18-26 ก.พ., 23 ก.พ.-02 มี.ค., 28 ก.พ.-07 มี.ค., 29 ก.พ.-08 มี.ค.
มี.ค. 6304-12 มี.ค., 06-14 มี.ค., 07-15 มี.ค., 11-19 มี.ค., 13-21 มี.ค., 14-22 มี.ค., 18-26 มี.ค., 20-28 มี.ค., 21-29 มี.ค., 25 มี.ค.-02 เม.ย., 27 มี.ค.-04 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,999
ระยะเวลา
9 วัน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205725
นำท่านเข้าชม เมืองใต้ดิน จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า หุบเขาอุซิซาร์ หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายรูป ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6303-11 เม.ย., 04-12 เม.ย., 05-13 เม.ย., 06-14 เม.ย., 13-21 เม.ย., 15-23 เม.ย., 16-24 เม.ย., 17-25 เม.ย., 18-26 เม.ย., 22-30 เม.ย., 23 เม.ย.-01 พ.ค., 25 เม.ย.-03 พ.ค., 26 เม.ย.-04 พ.ค., 27 เม.ย.-05 พ.ค., 28 เม.ย.-06 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์ตุรกีเพิ่ม (25 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม