ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿180,000

โปรแกรมทัวร์ยุโรปแนะนำ

ทัวร์ยุโรป

แสดง 10 ทัวร์ยุโรป จาก 306 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC194440
สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหารGeorgia Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมวิหารจวารี Jvari Monastery ชมถ้ำอุพลิสชิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ชมป้อมอนานูรีAnanuri Fortress นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6208-12 ธ.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,900
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195059
ชมมัสยิดเอลฟาเตห์ ชมย่านการค้าโบราณ ที่ ประตูสู่บาห์เรน ชมตลาดพื้นเมืองมานามา ชมวิหารจวารี ชมวิหารสเวติสเคอเวรี เดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี ชมโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ อิสระ ถนนคนเดินชาเดอนี่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6201-06 ธ.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,900
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195128
นำท่านออกเดินทางไปชม มัสยิดเอลฟาเตห์ หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เดินชม ตลาดพื้นเมืองมานามา (Manama Souq) ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมือง นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ ชม โบสถ์เมเตห์คี ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ชม สะพานแห่งสันติภาพ นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี โบสถ์เกอร์เกตี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6224-29 พ.ย.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,990
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195129
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า ชม วิหารจวารี วิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ชม วิหารสเวติสเคอเวรี นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า จากนั้นชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี และสะพานแห่งสันติภาพ

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-26 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
อังกฤษ
รหัสทัวร์ : TTC195044
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ นำท่าน เข้าชม ในรั้วอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ได้รับการคัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5000 ปี และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม และให้อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6304-09 ก.พ.(เต็ม), 29 ก.พ.-05 มี.ค.(เต็ม)
มี.ค. 6314-19 มี.ค.(เต็ม), 28 มี.ค.-02 เม.ย.(เต็ม)
เม.ย. 6310-15 เม.ย., 28 เม.ย.-03 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
อังกฤษ
รหัสทัวร์ : TTC195451
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Baths) เข้าชม ในรั้วอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Palace)และ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) และอิสระท่องเที่ยว จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6321-26 ก.พ.
มี.ค. 6307-12 มี.ค., 21-26 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 30,900
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195141
นำท่านสัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวประเทศจอร์เจีย 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES ทบิลิซี่ มิทสเคต้า ซิกนากี ควาเรลี อนานูริ คาซเบกี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-26 พ.ย.(เต็ม), 28 พ.ย.-03 ธ.ค.(เต็ม)
ธ.ค. 6226-31 ธ.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195080
ชมเมืองทบิลิซี ชมป้อมอันนานูรี ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ ชมวิหารสเวติสเคอเวรี ชมมหาวิหารจวารี ชมกำแพงเมืองโบราณ ชมโบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี ชมป้อมนาริกาลา ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชาเดอนี่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6220-25 ธ.ค.
ม.ค. 6319-24 ม.ค., 28 ม.ค.-02 ก.พ.
ก.พ. 6301-06 ก.พ., 09-14 ก.พ., 17-22 ก.พ., 18-23 ก.พ.
มี.ค. 6312-17 มี.ค., 16-21 มี.ค., 26-31 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,333
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC194711
เที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา ชมวิหารจวารี ชมป้อมอันนานูรี ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมวิหารสเวติสโคเวลี เดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจียชม โบสถ์เมเคตี โบสถ์เมเคตี ชมโรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6205-10 ธ.ค.(เต็ม), 10-15 ธ.ค.
ก.พ. 6311-16 ก.พ.
มี.ค. 6310-15 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC194691
ชมวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ชมป้อมอันนานูรี ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย ชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน เดินทางสู่อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ชมเมืองเก่าทบิลิซี ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา ช้อปปิ้ง ห้าง East Point จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6227 พ.ย.-01 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์ยุโรปเพิ่ม (296 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม