ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿240,000

ทัวร์สเปน

แสดง 10 ทัวร์สเปน จาก 10 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195445
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา เดินทางสู่กรุงมาดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน ชมรางส่งน้ำโรมัน ชมปลาซาเดเอสปาญา แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ เดินทางสู่ พลาซ่า มายอร์ เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด ถ่ายรูปกับหอคอยฆีรัลดา ชมภายนอกมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า ถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6322-29 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 45,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
สเปน
รหัสทัวร์ : TTC205943
นำท่านชมสวนสาธารณะ Retiro Park ที่มีความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน นำท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน นำท่านเข้าชมโบสถ์ Almudena และแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า นำท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6330 พ.ค.-06 มิ.ย.
มิ.ย. 6309-16 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 49,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
สเปน
รหัสทัวร์ : TTC206080
นำท่านเดินทางสู่เมืองอาบีลา (Avila) ชมด้านนอกมหาวิหารซานบิเซนเต เป็นโบสถ์สไตล์โรมาเนสก์ ถ่ายรูปด้านหน้ากับอาสนวิหารอาบีลา ชมสะพานโรมันหรือปูเวนเตโรมาโน ชมจัตุรัสพลาซ่า มายอร์ (La Plaza Mayor) ชมรางส่งน้ำโรมัน ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ และนำท่านชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ชมจัตุรัสกลางเมืองซาราโกซา จากนั้นนำท่านเข้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6328 พ.ค.-04 มิ.ย.
มิ.ย. 6311-18 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 49,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TTC206083
นำท่านเข้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายรูปด้านนอกกับปาร์ค กูเอล สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ชมรางส่งน้ำโรมัน เที่ยวชมกรุงมาดริด ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่มากมาย แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด ชมสะพานปูเอนเต เด ซานมาร์ติน ชมมหาวิหารแห่งโท เลโด ถ่ายรูปกับหอคอยฆีรัลดา และชมภายนอกและถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า และนำท่านเดินทางชมแหลมโรกา จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6316-25 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 56,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TTC206075
นำท่านถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เข้าชมโบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica)ชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ชมรางส่งน้ำโรมัน เข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6306-15 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 57,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195085
นำท่านเข้าชมโบสถ์แม่พระฟาติมา ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก เดินทางสู่เมืองโกอิมบรา ชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง อายุกว่าพันปี เดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองซาลามังกา นำท่านสู่พลาซ่า มายอร์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จองได้แล้วที่นี่!!

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6304-13 มิ.ย., 15-24 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 62,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TTC160199
ทัวร์ยุโรป นำท่านชมความงามของเมืองบาร์เซโลน่า แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 แวะถ่ายรูปด้านหน้าของ สนามฟุตบอลคัมป์นู ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด้ อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ แวะถ่ายรูปกับหอคอย เบเล็ง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6329 มิ.ย.-08 ก.ค.
ก.ค. 6313-22 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 69,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TTC160572
นำท่านชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ชมสถานีรถไฟ แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง อายุกว่าพันปี จากนั้นเดินทางสู่เมืองโกอิมบรา นำท่านถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง ชมมหาวิหารเจอโร นิโม แหลมโรกา นำท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามคัมป์นู อิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยสุดพิเศษ ที่เที่ยวอีกมากมาย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6304-13 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 99,900
ระยะเวลา
10 วัน
รหัสทัวร์ : TTC195036
นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าโกธิคควอเตอร์ หนึ่งในย่านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโลน่า แวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งบาร์เซโลน่า นําท่านชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกันกับนํ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์คอยซ์ แวะถ่ายรูปด้านนอกกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6320-29 มิ.ย.
ก.ค. 6304-13 ก.ค., 25 ก.ค.-03 ส.ค.
ส.ค. 6308-17 ส.ค.
ก.ย. 6319-28 ก.ย.
ต.ค. 6310-19 ต.ค., 17-26 ต.ค., 24 ต.ค.-02 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 105,000
ระยะเวลา
10 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ : TTC206113
เที่ยวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน เก่าแก่นับพันปี ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เข้าชมพระราชวังหลวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป ชมมหาวิหารเจอโรนิโม

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6320-29 มิ.ย.
ก.ค. 6304-13 ก.ค.
ส.ค. 6308-17 ส.ค.
ก.ย. 6319-28 ก.ย.
พ.ย. 6321-30 พ.ย.
ธ.ค. 6305-14 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ท่านดูทัวร์สเปนครบแล้ว
หากต้องการกลับไปด้านบน คลิกที่นี่

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม