ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿60,000

ทัวร์จอร์เจีย

แสดง 10 ทัวร์จอร์เจีย จาก 22 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC194440
สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหารGeorgia Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมวิหารจวารี Jvari Monastery ชมถ้ำอุพลิสชิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ชมป้อมอนานูรีAnanuri Fortress นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6208-12 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,900
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195059
ชมมัสยิดเอลฟาเตห์ ชมย่านการค้าโบราณ ที่ ประตูสู่บาห์เรน ชมตลาดพื้นเมืองมานามา ชมวิหารจวารี ชมวิหารสเวติสเคอเวรี เดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี ชมโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ อิสระ ถนนคนเดินชาเดอนี่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6227 ต.ค.-01 พ.ย.
พ.ย. 6203-08 พ.ย., 17-22 พ.ย.
ธ.ค. 6201-06 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 32,900
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC194582
เที่ยวจอร์เจีย ชมป้อมอนานูรี ถ่ายภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน้ำซินวาลี ชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ วิหารบอดี แวะถ่ายรูปวิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า ชม ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ อิสระถนนคนเดินชาเดอนี่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6227 ต.ค.-01 พ.ย.(เต็ม), 29 ต.ค.-03 พ.ย.(เต็ม)
พ.ย. 6221-26 พ.ย.
ธ.ค. 6205-10 ธ.ค.
ม.ค. 6316-21 ม.ค., 30 ม.ค.-04 ก.พ.
มี.ค. 6312-17 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,333
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC194711
เที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา ชมวิหารจวารี ชมป้อมอันนานูรี ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมวิหารสเวติสโคเวลี เดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจียชม โบสถ์เมเคตี โบสถ์เมเคตี ชมโรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6224-29 ต.ค.(เต็ม), 26-31 ต.ค.(เต็ม)
ธ.ค. 6205-10 ธ.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6311-16 ก.พ.
มี.ค. 6310-15 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,990
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195054
ชมความงาม วิหารจวารี ชมวิหารสเวติสเคอเวรี วิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่ 11 เดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส ชมป้อมอนานูรี ขึ้นรถ 4WD เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ เดินทางสู่ อุพลิสชิเค่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี ชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6224-29 ต.ค., 25-30 ต.ค., 27 ต.ค.-01 พ.ย.
พ.ย. 6201-06 พ.ย., 08-13 พ.ย., 15-20 พ.ย., 21-26 พ.ย.
ธ.ค. 6205-10 ธ.ค., 06-11 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195080
ชมเมืองทบิลิซี ชมป้อมอันนานูรี ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ ชมวิหารสเวติสเคอเวรี ชมมหาวิหารจวารี ชมกำแพงเมืองโบราณ ชมโบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี ชมป้อมนาริกาลา ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชาเดอนี่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6220-25 ธ.ค.
ม.ค. 6319-24 ม.ค., 28 ม.ค.-02 ก.พ.
ก.พ. 6301-06 ก.พ., 09-14 ก.พ., 17-22 ก.พ., 18-23 ก.พ.
มี.ค. 6312-17 มี.ค., 16-21 มี.ค., 26-31 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC194691
ชมวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ชมป้อมอันนานูรี ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย ชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน เดินทางสู่อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ชมเมืองเก่าทบิลิซี ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา ช้อปปิ้ง ห้าง East Point จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6224-28 ต.ค.
พ.ย. 6204-08 พ.ย., 13-17 พ.ย., 15-19 พ.ย., 27 พ.ย.-01 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,900
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195064
เดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า ชมวิหารจวารี เดินทางสู่ สะพานแห่งสันติภาพ ชมเทือกเขาคอเคซัส ชมความงดงามป้อมอนานูรี ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6227 ต.ค.-01 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 36,900
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC194441
ชม ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า ชมป้อมปราการ ชมโบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ ป้อมอนานูรี และทิวทัศน์อันสวยงามอ่างเก็บน้ำซินวาลี นั่งรถจิบ 4WD ไปชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ วิหารจวารีและ วิหารสเวติสโคเวลี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6226-31 ต.ค., 31 ต.ค.-05 พ.ย.
พ.ย. 6230 พ.ย.-05 ธ.ค.
ธ.ค. 6204-09 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 38,900
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC194586
เที่ยวจอร์เจีย นำท่านสู่ ป้อมอนานูรี ชมทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน้ำซินวาลี ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน เดินตลาดยามเช้า ชมมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจีลาติและโบสถ์เซนต์ จอร์จ ชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า รูปป้ันอาลีและนีโน่ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า ชม วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี อิสระถนนคนเดินชาเดอนี่ ชม โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6218-25 ต.ค.(เต็ม)
พ.ย. 6217-24 พ.ย.(เต็ม), 22-29 พ.ย.(เต็ม), 24 พ.ย.-01 ธ.ค., 25 พ.ย.-02 ธ.ค.(เต็ม), 26 พ.ย.-03 ธ.ค., 28 พ.ย.-05 ธ.ค., 29 พ.ย.-06 ธ.ค.(เต็ม)
ธ.ค. 6201-08 ธ.ค., 02-09 ธ.ค., 03-10 ธ.ค., 06-13 ธ.ค., 09-16 ธ.ค., 10-17 ธ.ค., 12-19 ธ.ค., 13-20 ธ.ค., 15-22 ธ.ค., 16-23 ธ.ค., 17-24 ธ.ค., 20-27 ธ.ค.(เต็ม), 21-28 ธ.ค.(เต็ม), 23-30 ธ.ค., 24-31 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2562-04 ม.ค. 2563, 31 ธ.ค. 2562-07 ม.ค. 2563
ม.ค. 6305-12 ม.ค., 11-18 ม.ค., 13-20 ม.ค., 14-21 ม.ค., 16-23 ม.ค., 20-27 ม.ค., 25 ม.ค.-01 ก.พ., 26 ม.ค.-02 ก.พ., 27 ม.ค.-03 ก.พ.
ก.พ. 6301-08 ก.พ., 03-10 ก.พ., 10-17 ก.พ., 13-20 ก.พ., 15-22 ก.พ., 17-24 ก.พ., 21-28 ก.พ.
มี.ค. 6302-09 มี.ค., 09-16 มี.ค., 13-20 มี.ค., 15-22 มี.ค., 16-23 มี.ค., 20-27 มี.ค., 23-30 มี.ค., 26 มี.ค.-02 เม.ย., 27 มี.ค.-03 เม.ย.
เม.ย. 6302-09 เม.ย., 05-12 เม.ย., 06-13 เม.ย., 09-16 เม.ย., 12-19 เม.ย., 13-20 เม.ย., 16-23 เม.ย., 23-30 เม.ย., 26 เม.ย.-03 พ.ค., 27 เม.ย.-04 พ.ค., 30 เม.ย.-07 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์จอร์เจียเพิ่ม (12 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม