ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿240,000

ทัวร์ออสเตรีย

แสดง 10 ทัวร์ออสเตรีย จาก 42 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 38,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195448
ชมถนนสายวงแหวน ชมอาคารรัฐสภา ออสเตรีย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ ชมความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา เดินเล่น ช้อปปิ้ง ณ ถนนคาร์นท์เนอร์ ชมบ้านเกิดโมสาร์ท ชมจัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ และ มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6313-18 เม.ย., 27 เม.ย.-02 พ.ค.
พ.ค. 6311-16 พ.ค., 30 พ.ค.-04 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 38,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TTC206063
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) อายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก ปราสาทครุมลอฟ ผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระราชวังเบลวีเดียร์ ชม พระราชวังฮอฟบวร์ค ช้อปปิ้ง แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6327 เม.ย.-02 พ.ค.
พ.ค. 6311-16 พ.ค., 30 พ.ค.-04 มิ.ย.
มิ.ย. 6313-18 มิ.ย., 27 มิ.ย.-02 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,900
รหัสทัวร์ : TTC194390
ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส พระราชวังหลวง ย่านช่างทองโบราณ เดินเล่นบนสะพานชาร์ล ชมปราสาทครุมลอฟ เดินทางสู่ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนสายวงแหวน อาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ พระราชวังฮอฟเบิร์ก ชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า และป้อมชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6312-18 เม.ย.
พ.ค. 6304-10 พ.ค., 25-31 พ.ค.
มิ.ย. 6301-07 มิ.ย., 15-21 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 43,900
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195110
นำท่านเ ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์วิตุส อันงามสง่า เดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา เดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุด ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6308-14 มิ.ย., 14-20 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 45,900
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TTC160527
ทัวร์ยุโรป นำท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์ เดินเล่นบนสะพานชาร์ลส์ ชมปราสาทแห่งปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส ปราสาทโฮเฮนชวานเกา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ เดินทางสู่ฮัลสตัท ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ สู่เมืองนูเรมเบิร์ก กรุงปราก ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall)นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระเดินเล่น และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านเมือง จองได้แล่้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6313-19 พ.ค., 27 พ.ค.-02 มิ.ย.
มิ.ย. 6309-15 มิ.ย., 30 มิ.ย.-06 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 45,900
รหัสทัวร์ : TTC160771
ทัวร์ยุโรป นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับปราสาทบราติสลาวา ชมปราสาทแห่งปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส เดินเล่นบนสะพานชาร์ล ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ สู่ฮัลสตัท จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6312-18 พ.ค., 26 พ.ค.-01 มิ.ย.
มิ.ย. 6302-08 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 45,900
รหัสทัวร์ : TTC205761
ท่านเดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วารี ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค นำเข้าชมปราสาทแห่งปราก แล้วชมพระราชวังหลวง ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท เดินชมย่านช่างทองโบราณ เดินเล่นบนสะพานชาร์ลส์ สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา เดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ นำชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค และนำท่านเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย เข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แวะถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6322-30 เม.ย.
พ.ค. 6312-20 พ.ค.
มิ.ย. 6309-17 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 46,888
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TTC205727
นำท่านเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เช็คอินเมืองฮัลล์สตัทท์ เดินเล่นเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทปราก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้งเอ้าเลทปาร์นดอฟ ถ่ายรูปพระราชวังเชินบรุนน์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6328 เม.ย.-05 พ.ค.(เต็ม)
พ.ค. 6312-19 พ.ค., 22-29 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 46,900
รหัสทัวร์ : TTC195580
นำท่านเข้าสู่ศาลาว่าการกรุงเวียนนา ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนาในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่พระราชวังฮอฟเบิร์ก ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก และช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6320-26 พ.ค.
มิ.ย. 6303-09 มิ.ย., 17-23 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 49,900
รหัสทัวร์ : TTC161220
นำท่านเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมสวนมิราเบล เดินทางสู่ ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ชมบริเวณ CASTLE HILL ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ แวะถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาว่า เดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ชมปราสาทครุมลอฟ จากบริเวณรอบนอก เดินเล่นบนสะพานชาร์ล เข้าชมปราสาทแห่งปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส พระราชวังหลวง เดินชมย่านช่างทองโบราณ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6312-19 เม.ย., 23-30 เม.ย.
พ.ค. 6328 พ.ค.-04 มิ.ย.
มิ.ย. 6324 มิ.ย.-01 ก.ค.
ก.ค. 6322-29 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์ออสเตรียเพิ่ม (32 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม