TRAViZGO SUKJAI SMART TRAVEL

Share:

เมื่อ #น้องร่าเริง ปะทะ #น้องสุขใจ ก็เตรียมรับสิทธิพิเศษแบบจุก ๆ กันได้เลยจ้า ผู้สะสมน้องสุขใจ NFT เตรียมตัวให้พร้อม ยิ่งแรร์มากยิ่งแลกได้เยอะ กับ TRAViZGO BIG BONUS ใช้เป็นส่วนลด ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ โรงแรม เที่ยวทั่วไทยแถมไปได้ทั่วโลก บน TRAViZGO Super App ใครตัวจี๊ดตัวแรงก็รับส่วนลดสูงสุดรวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท กันเลยจ้า

เพื่อน ๆ สามารถนำน้องสุขใจ NFT มาแลกใช้สิทธิประโยชน์นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2566 – 30 เมษายน 2567
📱 ดาวน์โหลดแอปทราวิซโกเตรียมไว้เลย : https://onelink.to/TRAViZGO
  • Sukjai NFT Super Rare ได้รับ 5,000 BIG BONUS
  • Sukjai NFT Rare ได้รับ 3,000 BIG BONUS

  • Sukjai NFT Normal ได้รับ 1,000 BIG BONUS

  • เงื่อนไขการได้รับและใช้ TRAViZGO BIG BONUS
1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก TRAViZGO ผู้สะสม Sukjai NFT สามารถนำ Sukjai NFT ที่ท่านสะสมมาแสดงเพื่อขอรับ TRAViZGO BIG BONUS ตาม level ของ Sukjai NFT ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2566 – วันที่ 30 เมษายน 2567
    1.1 Sukjai NFT Normal ได้รับ 1,000 BIG BONUS
    1.2 Sukjai NFT Rare ได้รับ 3,000 BIG BONUS
    1.3 Sukjai NFT Super Rare ได้รับ 5,000 BIG BONUS
2. สิทธิประโยชน์นี้จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 TRAViZGO Member ID ตลอดระยะเวลาโครงการ​
3. TRAViZGO BIG BONUS มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์
4. คุณสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ TRAViZGO BIG BONUS และ วันหมดอายุได้ในหน้า “BONUS” และเลือกใช้ TRAViZGO BIG BONUS เป็นส่วนลดก่อนการชำระเงิน
5. TRAViZGO BIG BONUS สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า/บริการที่เข้าร่วมรายการผ่าน TRAViZGO Mobile Application โดย 1 TRAViZGO BIG BONUS แลกเป็นส่วนลดค่าสินค้าและบริการได้ 1 บาท
6. TRAViZGO BIG BONUS นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้า/บริการผ่าน Mobile Application เท่านั้น
7. TRAViZGO BIG BONUS ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
8. TRAViZGO BIG BONUS ตาม Campaign นี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
9. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้ TRAViZGO BIG BONUS ของแต่ละสินค้า/บริการ เป็นไปตามที่ TRAViZGO กำหนด
10. TRAViZGO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า/บริการ รายละเอียดต่าง ๆ ของรายการ TRAViZGO BIG BONUS และเกณฑ์มูลค่า TRAViZGO BIG BONUS ในการแลกซื้อหรือแลกชำระค่าสินค้า / บริการ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม
11. TRAViZGO BIG BONUS จะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงในกรณีที่
    11.1 สมาชิกใช้สิทธินำ TRAViZGO BIG BONUS แลกซื้อหรือแลกชำระค่าสินค้า /บริการ
    11.2 TRAViZGO ใช้สิทธิ์เรียกคืนหรือยกเลิก
    11.3 สมาชิกสิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพ
12. TRAViZGO ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของ TRAViZGO BIG BONUS นี้ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแจกหรือการใช้ TRAViZGO BIG BONUS ได้ ในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Share:

Leave a reply