โรงแรม HT9 Hotel Pattaya โปรโมชั่น Early Bird 30% ไม่จองไม่ได้แล้วว

Share:
HT9 Hotel Pattaya
พลาดไม่ได้ราคาดีมาก ไม่จองไม่ได้แล้วว!!
โปรโมชั่น Early Bird 30%
พิเศษ จองผ่าน TRAViZGO Super App ใช้ Big Bonus ลดเพิ่มอีก
 
  • จองและเข้าพักได้ตั้งแต่ : พฤศจิกายน – 30 เมษายน 2567
  • จองที่พักได้ที่ : https://travizgo.app.link/HT9-Hotel-Pattaya
เงื่อนไข
1. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเข้าพักได้ในวันที่ 24-25/11/2023 และ วันที่ 28/12/2023 – 03/01/2024
2. ทำการจองล่วงหน้า 14 วันล่วงหน้า
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Share:

Leave a reply