? สิทธิของผู้โดยสารในการนำของติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน ✈

1234
0
Share:

seoul seoul

★ ผู้โดยสารได้รับยกเว้นอากรสำหรับของส่วนตัวเพื่อใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เป็นของต้องห้าม ของต้องกำกัด และไม่มีลักษณะทางการค้า

★ ส่วนของที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาทหรือเป็นของที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์แม้จะมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท  จะต้องมีการเสียภาษี

? สำหรับอัตราภาษีอากรนำเข้า จะแตกต่างกันตามชนิดและประเภทสินค้า เช่น กระเป๋า 20%  | นาฬิกา 5%  |  เครื่องสำอาง 30%  | เข็มขัด 30%  เป็นต้น โดยมีวิธีการคำนวณ คือ 

①  ราคาสินค้า x อัตราภาษีขาเข้า = อากรขาเข้า 
②  (ราคาสินค้า + อากรขาเข้า) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = ภาษีมูลค่าเพิ่ม
③  อากรขาเข้า x ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ

? และสำหรับนักหิ้วก็ต้องคำนวณค่าภาษีต่างๆให้ถี่ถ้วนนะคะ  แต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า-ออกแล้วหอบหิ้วของฝากมาฝากเพื่อน ฝากญาติพี่น้อง ในปริมาณที่เหมาะสม และไม่มีของต้องสำแดง ก็สบายใจหายห่วงได้แล้วค่ะ

แต่หากคิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดเก็บภาษี สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน ? 1332

Share:

Leave a reply