ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นส์บายเดอะเบย์ มารีน่าเบย์แซนด์ ไชน่าทาวน์ 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  New Icon

Thai Lion Air ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นส์บายเดอะเบย์ มารีน่าเบย์แซนด์ ไชน่าทาวน์ 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ราคาเริ่มต้น
8,888 บาท
รหัสทัวร์

สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รวมอาหาร
2 มื้อ
ประเทศ
มาตรฐานทัวร์
10% Discount
ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นส์บายเดอะเบย์ มารีน่าเบย์แซนด์ ไชน่าทาวน์ 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นส์บายเดอะเบย์ มารีน่าเบย์แซนด์ ไชน่าทาวน์ 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นส์บายเดอะเบย์ มารีน่าเบย์แซนด์ ไชน่าทาวน์ 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ปฏิทินการเดินทาง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - MERLION - วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
-/L/D

Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)

Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน - กรุงเทพฯข้อมูลราคา

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม
กำหนดการ : 05-07 ก.ย.(เต็ม) , 06-08 ก.ย.(เต็ม) , 07-09 ก.ย.(เต็ม) , 08-10 ก.ย.(เต็ม) , 12-14 ก.ย.(เต็ม) , 13-15 ก.ย.(เต็ม) , 14-16 ก.ย. , 15-17 ก.ย.(เต็ม) , 26-28 ก.ย.(เต็ม) , 27-29 ก.ย.(เต็ม) , 28-30 ก.ย. , 29 ก.ย.-01 ต.ค. , 01-03 ต.ค.(เต็ม) , 02-04 ต.ค.(เต็ม) , 03-05 ต.ค.(เต็ม) , 04-06 ต.ค.(เต็ม) , 05-07 ต.ค.(เต็ม) , 06-08 ต.ค.(เต็ม) , 07-09 ต.ค.(เต็ม) , 08-10 ต.ค.(เต็ม) , 09-11 ต.ค.(เต็ม) , 15-17 ต.ค.(เต็ม) , 16-18 ต.ค.(เต็ม) , 17-19 ต.ค.(เต็ม) , 18-20 ต.ค.(เต็ม) , 19-21 ต.ค.(เต็ม) , 20-22 ต.ค.(เต็ม) , 24-26 ต.ค.(เต็ม) , 25-27 ต.ค.(เต็ม) , 26-28 ต.ค.(เต็ม) , 27-29 ต.ค.(เต็ม) , 28-30 ต.ค.(เต็ม) , 01-03 พ.ย. , 02-04 พ.ย. , 07-09 พ.ย.(เต็ม) , 08-10 พ.ย.(เต็ม) , 09-11 พ.ย. , 14-16 พ.ย. , 15-17 พ.ย.(เต็ม) , 16-18 พ.ย.(เต็ม) , 21-23 พ.ย. , 22-24 พ.ย. , 23-25 พ.ย. , 28-30 พ.ย. , 29 พ.ย.-01 ธ.ค. , 30 พ.ย.-02 ธ.ค. , 01-03 ธ.ค. , 06-08 ธ.ค.(เต็ม) , 07-09 ธ.ค.(เต็ม) , 12-14 ธ.ค. , 13-15 ธ.ค. , 14-16 ธ.ค. , 15-17 ธ.ค. , 19-21 ธ.ค. , 20-22 ธ.ค. , 21-23 ธ.ค. , 22-24 ธ.ค. , 26-28 ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 8,888 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ - -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ - -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 10,788 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 8,888 -
เดือนตุลาคม 62 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

17-19 ต.ค. 2562

เต็มแล้ว
8,888 10,788 8,888 8,888 - -

18-20 ต.ค. 2562

เต็มแล้ว
8,888 10,788 8,888 8,888 - -

19-21 ต.ค. 2562

เต็มแล้ว
8,888 10,788 8,888