ค้นหาทัวร์อื่นๆ

Close


฿30,000 ฿390,000

ทัวร์ต่างประเทศ

แสดง 10 ทัวร์ต่างประเทศ จาก 1078 ทัวร์ เรียงจาก ทัวร์แนะนำ

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 1,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
ไทย
รหัสทัวร์ : TTC194932
มุ่งหน้าสู่ อ.เสาไห้ จังหวัดสระบุรี นำท่านเดินทางสู่ กาดฮิมน้ำพระยาทด ให้ท่านได้อิสระ ถ่ายรูปเล่น สูดกลิ่นของธรรมชาติ ริมน้ำ ชมวิถีชีวิต อีกทั้งการแสดงหน้าเวทีที่มีมาสับเปลี่ยน คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดของเสียงดนตรีที่บรรเลง ชมโยนกอุทยาน ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระบุรี ที่เป็นสถานที่ตักน้ำมุรธาภิเษก หรือ น้ำรดพระเศียร ในงานราชาภิเษก หรือในพระราชพิธีสำคัญอื่นๆ แวะซื้อของฝากไปฝากคนทางบ้าน ณ ตลาดหัวปลี

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6326-26 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194608
ไหว้พระ 5 วัดดังที่พม่า เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดพระหินอ่อน สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6313-13 ก.พ.(เต็ม), 20-20 ก.พ.(เต็ม), 27-27 ก.พ.(เต็ม)
มี.ค. 6305-05 มี.ค., 12-12 มี.ค., 19-19 มี.ค., 26-26 มี.ค.(เต็ม)
เม.ย. 6302-02 เม.ย., 09-09 เม.ย., 13-13 เม.ย., 16-16 เม.ย., 23-23 เม.ย., 30-30 เม.ย.
พ.ค. 6307-07 พ.ค., 14-14 พ.ค., 21-21 พ.ค., 28-28 พ.ค.
มิ.ย. 6304-04 มิ.ย., 11-11 มิ.ย., 18-18 มิ.ย., 25-25 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC205825
นำท่านเที่ยวฟินย่างกุ้ง 1 วัน ไปเช้า-เย็นกลับ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดเจ้าดอจี วัดงาทัตจี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ พิเศษ!! ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกร จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6304-04 ก.พ., 05-05 ก.พ., 06-06 ก.พ., 11-11 ก.พ., 12-12 ก.พ., 13-13 ก.พ., 14-14 ก.พ., 16-16 ก.พ., 17-17 ก.พ., 18-18 ก.พ., 19-19 ก.พ., 20-20 ก.พ., 24-24 ก.พ., 25-25 ก.พ., 26-26 ก.พ., 27-27 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC205915
เที่ยวพม่า ชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรพระทันใจ เที่ยวครบ จบ ในวันเดียว

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6302-02 มี.ค., 03-03 มี.ค., 04-04 มี.ค., 09-09 มี.ค., 10-10 มี.ค., 11-11 มี.ค., 12-12 มี.ค., 16-16 มี.ค., 17-17 มี.ค., 19-19 มี.ค., 23-23 มี.ค., 24-24 มี.ค., 25-25 มี.ค., 26-26 มี.ค., 30-30 มี.ค., 31-31 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,333
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC205719
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า นำท่านขอพร เทพกระซิบ นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6328-28 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6304-04 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,499
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195070
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6326-26 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6301-01 ก.พ.(เต็ม), 02-02 ก.พ.(เต็ม), 07-07 ก.พ.(เต็ม), 14-14 ก.พ., 15-15 ก.พ.(เต็ม), 16-16 ก.พ., 21-21 ก.พ., 22-22 ก.พ., 23-23 ก.พ., 28-28 ก.พ.
มี.ค. 6306-06 มี.ค., 07-07 มี.ค., 14-14 มี.ค.(เต็ม), 15-15 มี.ค., 21-21 มี.ค., 22-22 มี.ค., 27-27 มี.ค., 28-28 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,888
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
ไทย
รหัสทัวร์ : TTC194925
มุ่งหน้าสู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ดินแดนทางประวัติศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง มีภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอกขาวแทบทั้งปี จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย" ชม พระตำหนักเขาค้อ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินทางสู่ วัดป่าภูทับเบิก ภายในวัดมีพระมหาเจดีย์โพธิปักขิยธรรม (เจดีย์เพชร 37 ยอด) ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6301-02 ก.พ., 08-09 ก.พ., 15-16 ก.พ., 22-23 ก.พ., 29 ก.พ.-01 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,900
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
ไทย
รหัสทัวร์ : TTC194918
สัมผัสมนต์เสน่ห์และวิถีชีวิตชาวไทย มอญ ล่องเรือชมเมืองบาดาล Unseen Thailand นำท่านชม น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น เป็นบ่อน้ำแร่จากธรรมชาติ นำท่านใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) สัมผัสมนต์เสน่ห์สังขละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย มอญ ล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) ซึ่งท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้น และต้องถูกทิ้งร้างให้จมน้ำมากว่ายี่สิบปี

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6301-02 ก.พ., 08-09 ก.พ., 15-16 ก.พ., 22-23 ก.พ., 29 ก.พ.-01 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,900
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
ไทย
รหัสทัวร์ : TTC194936
...นมัสการพระพุทธชินราช แห่งเมืองสองแคว ชม โบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่อันน่าภูมิใจ ทุ่งเสลียมอำเภอเงียบ เงียบ ที่ตั้งของวัดพิพัฒน์มงคล วิจิตรเชิงศิลปะโบราณทรงไทยล้านนา อย่างโดดเด่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อีกหนึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ต้องสัมผัส ชมการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของผ้าทอลายโบราณ สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ บ้านหาดเสี้ยว...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6301-02 ก.พ., 08-09 ก.พ., 15-16 ก.พ., 22-23 ก.พ., 29 ก.พ.-01 มี.ค.
มี.ค. 6307-08 มี.ค., 14-15 มี.ค., 21-22 มี.ค., 28-29 มี.ค.
เม.ย. 6304-05 เม.ย., 05-06 เม.ย., 12-13 เม.ย., 13-14 เม.ย., 14-15 เม.ย., 18-19 เม.ย., 25-26 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC205907
นำท่านสู่กรุงย่างกุ้ง สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) หลังจากนั้นนำท่านขอพร ๙ จุดมงคล แห่งพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เสริมความสิริมงคล ๑.หลวงพ่อโต ๒.เทพทันใจ ๓.พระพยุง ๔.พระสุริยัน – จันทรา ๕.พระสิวะลี ๖.พระราหู ๗.โพมินข่อง ๘.พระอุปคุต ๙.พระอุปคุต จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6311-11 ก.พ., 12-12 ก.พ., 18-18 ก.พ., 19-19 ก.พ., 25-25 ก.พ., 26-26 ก.พ.
มี.ค. 6303-03 มี.ค., 04-04 มี.ค., 10-10 มี.ค., 17-17 มี.ค., 18-18 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ดูทัวร์ต่างประเทศเพิ่ม (1068 ทัวร์)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม