หากทำหนังสือเดินทางหาย ต้องทำอย่างไร?

3705
0
Share:
   
      สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าสำคัญมากๆ สำหรับนักเดินทาง นั่นก็คือ หนังสือเดินทาง หรือ #พาสปอร์ต นั่นเอง หนังสือเดินทางนั้นมีไว้เพื่อแสดงตัวตนของเราในต่างแดน แต่ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัย ทำพาสปอร์ตสูญหายในต่างประเทศ ควรดำเนินการดังนี้

“สูญหายในประเทศ”

     สำหรับบางคนนิยมใช้พาสปอร์ตแทนบัตรประชาชนสำหรับเดินทางภายในประเทศ แต่หากเกิดกรณีพาสปอร์ตสูญหายในประเทศจะต้องดำเนินการอย่างไร ?

     คำตอบคือ ต้องไปติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และรับแจ้งความจากเจ้าพนักงานตำรวจ จากนั้นให้มายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหายไป

“สูญหายในต่างประเทศ”

       คำตอบคือ ให้ไปแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตน หรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

     หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

ข้อแนะนำ ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ : ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน (cr:consular.go.th)

#TRAVIZGO #ทราวิสโก #แอปจองที่พัก #แอปจองตั๋วเครื่องบิน #แอปจองโรงแรม#หนังสือเดินทาง #Passport

 

Share: