โลกนี้มีสามสิ่งที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้แก่ เหล็ก เพชร และ การค้นพบตัวเอง

1210
0
Share:

There are three things extremely hard: steel, a diamond, and to know one’s self.

โลกนี้มีสามสิ่งที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้แก่ เหล็ก เพชร และ การค้นพบตัวเอง

#TRAVIZGO#ทราวิสโก#แอปจองทัวร์#แอปจองที่พัก#แอปจองตั๋วเครื่องบิน#ท่องโลกกว้าง#ออกไปค้นหาตัวเอง

Share:

Leave a reply