คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการบินแบบต่อเครื่อง (Connecting Flight)

20822
0
Share:

คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการบินแบบต่อเครื่อง (Connecting Flight)

1.Direct Flight (บินตรง) หมายถึง ขึ้นเครื่องปุ๊บก็นั่งไปเรื่อย ๆ จนถึงปลายทาง

2.Connecting Flight (ต่อเครื่อง) หมายถึง มีการแวะพักที่สนามบินระหว่างทาง และค่อยขึ้นเครื่องใหม่อีกครั้ง เพื่อไปยังสนามบินปลายทาง

3.Transit (ทรานซิท) คือ การแวะพักเครื่องระหว่างทาง และกลับมาขึ้นเครื่องลำเดิมหรือลำใหม่ก็ได้ แต่เลขเที่ยวบิน (Flight Number) ส่วนใหญ่จะเป็นเลขเดิม การ Transit มีเหตุผลต่าง ๆ กันไป เช่น เพื่อรับผู้โดยสารระหว่างทาง หรือ อาจจะแวะเติมน้ำมันระหว่างทาง เป็นต้น แต่เครื่องบินจะอยู่ที่สนามบินระหว่างทางนี้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง!

4.Transfer (ทรานสเฟอร์) คือ การเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง และจะกลับมาขึ้นเครื่องของสายการบินเดิม หรือ สายการบินใหม่ก็ได้ โดยเลขเที่ยวบิน (Flight Number) จะแตกต่างกัน

5.Stop Over คือ การแวะพักเครื่องบินระหว่างทาง และพักเกิน 24 ชั่วโมงขึ้นไป

6.Check Through (Check Thru), Fly Thru คือ การเดินทางแบบต่อเครื่อง เมื่อแวะพักสนามบินกลางทาง ไม่ต้องไปรับกระเป๋าสัมภาระ เพราะจะถูกลำเลียงไปยังเครื่องลำใหม่หรือลำเดิมโดยอัตโนมัติ เราไปรับกระเป๋าที่ปลายทางได้เลย

7.Boarding Pass (บอร์ดดิ้ง พาส) คือ เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องบิน ในเที่ยวบินที่ได้ทำการจองไว้

#TRAVIZGO #ทราวิสโก #แอปจองที่พัก #แอปจองตั๋วเครื่องบิน #แอปจองโรงแรม # DirectFlight#ConnectingFlight

Share: